Praha 10

28. pluku, Altajská, Benešovská, Bohdalecká, Břečťanová, Bulharská, Černokostelecká, Dykova, Elektrárenská, Francouzská, Hradešínská, Chrpová, Jabloňová, Kodaňská, Kozácká, Kralická, Máchova, Malešické náměstí, Mexická, Minská, Moskevská, Moskevská 67, Mukařovská, Na louži, Na Palouku, Na Slatinách, Na Třebešíně, Na Universitním statku, Na Zájezdu, Nad Elektrárnou, Nad Primaskou, Nad Vršovskou Horou, náměstí Svatopluka Čecha, Novorosijská, Petrohradská, Roztylské náměstí, Ruská, Saratovská, Slovinská, Starostrašnická, Strnadova, Šrobárova, Tolstého, U Roháčových kasáren, Ukrajinská, V Olšinách, Vinohradská, Vlašimská, Vršovické náměstí, Záběhlická

Hrob Emanuel Schreiber

  • + o skupině VPM (P-10, Vršovice, hřbitov)
Autor: Vladimír Jouda, 20.07.2019
Umístění: Praha 10, Moskevská 67, hrob 9-211
Nápis:
EMANUEL
SCHREIBER
*6.4.1911 PADL V BOJI ZA VLAST
7.5.1945
Poznámka:

Uveden v knize Padli na barikádách /Padlí a zemřelí ve dnech Pražského povstání 5.–9. května 1945/. Autoři: Jindřich Marek (vedoucí autorského kolektivu), Tomáš Jakl, Vladimír Jouda, Petr Matějček, Ivo Pejčoch, Jiří Plachý, Vladimír Štrupl. Vydalo MO ČR – VHÚ Praha, 2020, 2. doplněné a rozšířené vydání, ISBN 978-80-7278-797-5) s těmito doplňujícími údaji:

Poštovní zaměstnanec, bydliště Praha XIV Nusle 1053, ul. Nad Jezerkou, zahynul ve svém vypáleném bytě.


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE0010-20229
Pomník přidal: Vladimír Jouda
Příprava dat: Vladimír Štrupl

Hrob Emanuel Sládek

  • + o skupině VPM (P-10, Vršovice, hřbitov)
Autor: Vladimír Jouda, 18.07.2019
Umístění: Praha 10, Moskevská 67, hrob 3 B-308
Nápis:
EMANUEL
SLÁDEK
PADL NA BARIKÁDÁCH
8.5.1945 VE VĚKU 18 ½ R.
Poznámka:

Uveden v knize Padli na barikádách /Padlí a zemřelí ve dnech Pražského povstání 5.–9. května 1945/. Autoři: Jindřich Marek (vedoucí autorského kolektivu), Tomáš Jakl, Vladimír Jouda, Petr Matějček, Ivo Pejčoch, Jiří Plachý, Vladimír Štrupl. Vydalo MO ČR – VHÚ Praha, 2020, 2. doplněné a rozšířené vydání, ISBN 978-80-7278-797-5) s těmito doplňujícími údaji:

* 24. 12. 1926, úředník, praktikant, bydliště Praha XIII Vršovice 581, Mexická 7, padl Praha XIV Nusle, u Lišky. Vyznamenán Čs. vál. křížem 1939 in memoriam.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Vladimír Jouda
Doplnění informací: Vladimír Štrupl
Příprava dat: Vladimír Štrupl

Hrob Josef Sochr

  • + o skupině VPM (P-10, Vršovice, hřbitov)
Autor: Vladimír Jouda, 18.07.2019
Umístění: Praha 10, Moskevská 67, hrob 3 B-315
Nápis:
JOSEF SOCHR
*25.X.1892 +5.V.1945
PADL V BOJI ZA VLAST
LEGIONÁŘ
Poznámka:

Uveden v knize Padli na barikádách /Padlí a zemřelí ve dnech Pražského povstání 5.–9. května 1945/. Autoři: Jindřich Marek (vedoucí autorského kolektivu), Tomáš Jakl, Vladimír Jouda, Petr Matějček, Ivo Pejčoch, Jiří Plachý, Vladimír Štrupl. Vydalo MO ČR – VHÚ Praha, 2020, 2. doplněné a rozšířené vydání, ISBN 978-80-7278-797-5) s těmito doplňujícími údaji:

Narozen v obci Krchleby (okres Čáslav) v rodině Emanuela Sochora. Vyučil se kameníkem. Před 1. sv. válkou byl členem české sociálně-dem. strany. Naposledy bydlel na Žižkově. V té době již neměl rodiče. Roku 1913 nastoupil službu v rakousko-uherské armádě. Sloužil u pěšího pluku č. 21 a dosáhl hodnosti svobodníka. Již 27. srpna 1914 u Tarnowatky v Haliči dostal do ruského zajetí. Naposledy byl v zajateckém táboře u Omska na Sibiři. U náhradního tělesa čs. legií v Borispolu byl prezentován 3. října 1917. Následně jej zařadili k 11. rotě 8. čs. střeleckého pluku. Během bojů na řece Ussuri byl 1. srpna 1918 zraněn. Po vyléčení jej zařadili do funkce kuchaře. V lednu 1920 se v Irkutsku oženil s ruskou ošetřovatelkou, kterou si pak odvezl do Československa. Z Vladivostoku odjel v květnu 1920 na lodi Sherman. Demobilizoval dne 6. října 1920. Jako civilní adresu, na níž odchází, udal Krchleby, č. p. 25. V blíže neurčené době byl zřejmě povýšený na svobodníka. Koncem 2. sv. války pracoval jako sadový hlídač. Bydlel v Kodaňské 463/7. Padl v Praze XIII.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Vladimír Jouda
Doplnění informací: Vladimír Štrupl
Příprava dat: Vladimír Štrupl

Hrob Ferdinand Švarc

  • + o skupině VPM (P-10, Vršovice, hřbitov)
Autor: Vladimír Jouda, 20.07.2019
Umístění: Praha 10, Moskevská 67, hrob 9-117
Nápis:
FERDINAND ŠVARC
ZUBNÍ TECHNIK
*17.III.1918 +14.II.1945
ZAHYNUL TRAGICKOU SMRTÍ
PŘI NÁLETU NA PRAHU 14.II.1945

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Vladimír Jouda
Příprava dat: Vladimír Štrupl

Hrob Jaroslav Sahula a kenotaf Miroslav Vršovský

  • + o skupině VPM (P-10, Vršovice, hřbitov)
Autor: Vladimír Jouda, 19.07.2019
Umístění: Praha 10, Moskevská 67, hrob 2 B-358
Nápis:
JAROSLAV SAHULA
POKLADNÍK ZÁLOŽNY (odstraněný název)
*31.3.1895 +26.7.1936

MIROSLAV VRŠOVSKÝ
*21.3.1920 POPRAVEN
V DRÁŽĎANECH 13.12.1943
POCHOVÁN TAMTÉŽ
Poznámka:

Jaroslav Sahula byl příslušníkem Čs. legií v Rusku.
(zdroj: VÚA)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Vladimír Jouda
Doplnění informací: Vladimír Štrupl
Příprava dat: Vladimír Štrupl

Hrob František Soukal

  • + o skupině VPM (P-10, Vršovice, hřbitov)
Autor: Jan Vlasák, archiv
Umístění: Praha 10, Moskevská 67, Vršovice, hřbitov, oddíl VI. č. 45
Nápis:
a jejich vnuk
FRANTIŠEK

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Jan Vlasák

Hrob Jozef Jablonovský

Autor: Jakub Malinovský, 18.06.2021
Umístění: Praha 10, Moskevská 67, hřbitov Vršovice, kolumbárium
Nápis:
Jozef Jablonovský
plk. v.v *9.2.1943 +5.2.1999

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Jakub Malinovský

Hrob Bohuslav Orel

  • + o skupině VPM (P-10, Vršovice, hřbitov)
Autor: Jakub Malinovský, 18.06.2021
Umístění: Praha 10, Moskevská 67, hřbitov Vršovice, kolumbárium
Nápis:
BOHUSLAV OREL
PLUKOVNÍK V ZÁLOZE
*22.5.1931 +30.?.????

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Jakub Malinovský

Hrob Jindřich Brůček

  • + o skupině VPM (P-10, Vršovice, hřbitov)
Autor: Jakub Malinovský, archiv
Umístění: Praha 10, Moskevská 67, hřbitov Vršovice
Nápis:
MUDr. JINDŘICH BRŮČEK
1914 - 1945
Poznámka:

zemřel v Terezíně na skvrnitý tyfus, kam se dobrovolně hlásil léčit nemocné v koncentračním táboře)
(zdroj: časopis Vzlet, 2021/4, https://drive.google.com/file/d/1-ud-zO7yYQmnBlfa8bQAHVsEQCSAIj7r/view)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Jakub Malinovský

Urna Jan Bena

  • + o skupině VPM (P-10, Vršovice, hřbitov)
Autor: Jakub Malinovský, 04.10.2021
Umístění: Praha 10, Moskevská 67, Vršovický hřbitov, kolumbárium
Nápis:
JAN BENA
*7.7.1900 +9.5.1945
Poznámka:

- příslušník vládního vojska
- bydliště Praha XIII, Záběhlice 1768
- padl na Zlíchově
(zdroj: MAREK, J. a kolektiv. Padli na barikádách. 2. vydání. Praha: Vojenský historický ústav Praha, 2020. ISBN 978-80-7278-797-5.)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Jakub Malinovský