Praha 8

Bílenecké náměstí, Bořanovická, Březinova, Budínova, Čimická, Ďáblická, Davídkova, Dolákova, Dolejškova, Drahanská rokle, Františka Kadlece, Gabčíkova, Hlávkův most, Horňátecká, Jirsíkova, K Pískovně, Karlínské náměstí, Klapkova, Kotlaska, Křižíkova, Lindnerova, Lyčkovo náměstí, Molákova, Na Bendovce, Na Dílcích, Na Farkách, Na Hlavní, Na Korábě, Na Košince, Na Malém klínu, Nad Rokoskou, Novákových, Obslužná, Pernerova, Pivovarnická, Pod Plynojemem, Pod Výtopnou, Pod Zámečkem, Povltavská, Prvního pluku, Sokolovská, Sovova, Spořická, Střížkovská, Světova, Šaldova, Thámova, Tišická, Trocnovská, U Libeňského zámku, U Meteoru, U Parkánu, U Pošty, U Sluncové, U Školské zahrady, Ústavní, V Holešovičkách, Vítkova, Zenklova, Žernosecká

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Monika Kožušníková, 27.08.2008
Umístění: Praha 8, U Sluncové 8/6, Karlín
Nápis:
V KVĚTNOVÉ REVOLUCI ROKU 1945 NEVÁHALI
POLOŽITI SVÉ ŽIVOTY NAŠI SPOLUPRACOVNÍCI,
ABY NÁŠ NÁROD ŽIL:
JOSEF KRAUMAN *2. III. 1926
JOSEF PAVLÍK *29. IX. 1907
JAROSLAV ŠTURC *26. XI. 1895
JOSEF ŽALDA *25. XII. 1901
ČEST JEJICH PAMÁTCE!
ZAMĚSTNANCI POŠTOV. ÚŘADU POJEZDNÉHO V PRAZE.

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0008-20292
Pomník přidal: Monika Kožušníková

Pamětní deska Zdeněk Zpěvák

Autor: Monika Kožušníková, 18.01.2013
Umístění: Praha 8, U Školské zahrady 1030/4, Kobylisy, na plotě školy
Nápis:
ZDE PADL 7. KVĚTNA 1945
ING. C. ZDENĚK ZPĚVÁK
Z BŘEVNOVA
VE VĚKU 27 LET

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0008-20300
Souřadnice: N50°07'24.51'' E14°27'32.6''
Pomník přidal: Monika Kožušníková

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Diana Štruplová, 15.07.2006
Umístění: Praha 8, Ústavní 91/7, Bohnice, v budově Psychiatrické léčebny Bohnice
Nápis:
ZA NĚMECKÉ OKUPACE BYLI UMUČENI
V NACISTICKÝCH VĚZNICÍCH
ZAMĚSTNANCI ZDEJŠÍHO ÚSTAVU:
BÍNA ALOIS + 20.II.1943
DOUPNÍK VÁCLAV + 8.III.1943
DVOŘÁK ANTONÍN + 27.II.1943
FOŘT FRANTIŠEK + 26.III.1943
KADEŘÁVEJ JOSEF + 14.IV.1943
MATĚJKA JOSEF + 16.III.1943
MATĚJČEK JAN + 20.II.1943
NOSIL JAN + 14.II.1943
NOVÁK BEDŘICH + 14.II.1943
PLACHÝ ANTONÍN + 19.II,1943
ŘACH ANTONÍN + 2.V.1943
SYNEK VÁCLAV 6.III.1943
ŠÍR JOSEF + 13.III.1943
VLASÁK BOHUMIL + 27.III.1943
VOŽENÍLEK JOSEF + 16.IV.1943

V REVOLUČNÍCH BOJÍCH ZA OSVOBOZENÍ
PRAHY PADLI TITO NAŠI HRDINOVÉ:
HRÁDEK FRANTIŠEK + 12.V.1945
KOZICKÝ ADOLF + 6.V.1945
PACHR JAN + 5.V.1945
ČEST JEJICH PAMÁTCE!

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0008-20289
Pomník přidal: Diana Štruplová

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Josef Kareš, 27.04.2011
Umístění: Praha 8, Ústavní 91/7, Bohnice, ve vestibulu divadla Psychiatrické léčebny Bohnice
Nápis:
ZA NĚMECKÉ OKUPACE BYLI UMUČENI
V NACISTICKÝCH VĚZNICÍCH
ZAMĚSTNANCI ZDEJŠÍHO ÚSTAVU:
BÍNA ALOIS + 20.II.1943
DOUPNÍK VÁCLAV + 8.III.1943
DVOŘÁK ANTONÍN + 27.II.1943
FOŘT FRANTIŠEK + 26.III.1943
KADEŘÁVEJ JOSEF + 14.IV.1943
MATĚJKA JOSEF + 16.III.1943
MATĚJČEK JAN + 20.II.1943
NOSIL JAN + 14.II.1943
NOVÁK BEDŘICH + 14.II.1943
PLACHÝ ANTONÍN + 19.II,1943
ŘACH ANTONÍN + 2.V.1943
SYNEK VÁCLAV 6.III.1943
ŠÍR JOSEF + 13.III.1943
VLASÁK BOHUMIL + 27.III.1943
VOŽENÍLEK JOSEF + 16.IV.1943

V REVOLUČNÍCH BOJÍCH ZA OSVOBOZENÍ
PRAHY PADLI TITO NAŠI HRDINOVÉ:
HRÁDEK FRANTIŠEK + 12.V.1945
KOZICKÝ ADOLF + 6.V.1945
PACHR JAN + 5.V.1945
ČEST JEJICH PAMÁTCE!
Poznámka:

stejný text jako na desce v hlavní budově


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0008-20289
Pomník přidal: Josef Kareš
Příprava dat: Jiří Porteš

Pomník Operace Anthropoid

Autor: Vladimír Štrupl, 27.05.2009
Umístění: Praha 8, V Holešovičkách
Nápis:
NA TOMTO MÍSTĚ USKUTEČNILI DNE 27. KVĚTNA 1942 V 10.35 HRDINNÍ ČESKOSLOVENŠTÍ PARAŠUTISTÉ JAN KUBIŠ A JOSEF GABČÍK JEDEN Z NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH ODBOJOVÝCH ČINŮ DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY - ATENTÁT NA ZASTUPUJÍCÍHO ŘÍŠSKÉHO PROTEKTORA REINHARDA HEYDRICHA. SVŮJ ÚKOL BY NIKDY NEMOHLI SPLNIT BEZ POMOCI STOVEK ČESKÝCH VLASTENCŮ, KTEŘÍ ZA SVOU STATEČNOST ZAPLATILI VLASTNÍMI ŽIVOTY.

text na informační tabuli:
Pomník Operaci Anthropoid
Spoluatoři vítězného návrhu: sochaři - David Moješčík a Michal Šmeral, architekti - Miroslava Tůmová a Jiří Gulbis, realizace pomníku: architektonická kancelář homostudio s.r.o.
Umístění i velikost pomníku vychází z orientace na množství projíždějících řidičů, kteří budou hlavními pozorovateli vzniklého místa. Socha sama je umístěna do hrotu trojúhelníku, vzniklého mezi přivaděči. Pomník je orientován na dálkové pohledy a zejména při nočním osvětlení bude fungovat jako jasný uvítací bod při vjezdu do Prahy.
Ideový záměr:
Pomník byl navržen jako monumentální symbol odhodlanosti, statečnosti a vědomí o nebezpečnosti činu, který parašutisté v roce 1942 provedli. Postavy jsou v postoji sebevrahů, jakoby nad propastí, vzájemně se vykrývají. Představují dva členy skupiny Anthropoid a jednu postavu v civilním oblečení, znázorňující domácí odboj, který byl parašutistům nápomocen při provádění celé akce. Postoj tvaru „Vitruviova“ kříže je inspirován figurou v kruhu ze slavné Leonardovy kresby člověka. Tato „anatomická“ pozice člověka je narážkou na samotný název skupiny parašutistů a celé akce - Anthropoid - čili člověk. Postavy jsou podány realisticky, ale bez portrétních rysů konkrétních lidí. Vycházejí z odosobnění vojáků a kompozicí i opakováním odkazují na sériovost člověka jako produktu určeného k boji. Figury jsou narážkou na zapomínání na skutečné hrdinství, při kterém jen opravdu odvážní vystoupí z davu a časem se stávají oním „neznámým vojínem“ historie.
Sloup trojúhelníkového průřezu vychází z tvaru klínu státní vlajky, kterou lze spatřit i v prostorách mezi figurami. Ostré hrany symbolizují ostří meče, nebezpečnost a rozrážení tyranie způsobující ponížení a utrpení. Z tohoto důvodu je použito surového plechu na stěny hranolu, který má navodit dojem drsnosti a exprese. Jeho korodujíci charakter odkazuje na destruovanou a zničenou československou státnost. Pilíř je bazálním geometrickým tělesem tvořícím základnu pro tři postavy, které se z jeho hran chytají vrhnout do propasti.
Použité materiály: Svařovaná, ocelová nosná konstrukce sloupu je obložena pláty plechu z povětrnostně odolné oceli. Postavy byly klasicky vymodelovány z hlíny a odlity do bronzu.
Celé dílo vzniklo jako výsledek veřejné ideové anonymní soutěže vyhlášené v březnu 2008 Městskou částí Praha 87. Realizace pomníku probíhala od září 2008 do května 2009 a byla financována Úřadem Městské části Praha 8.
Poznámka:

V den 67. výročí uskutečnění atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha československými parašutisty Janem Kubišem a Josefem Gabčíkem byl v Praze 8 odhalen Pomník Operaci Anthropoid. Osmičková radnice tak splnila slib daný přesně před rokem, při slavnostním odhalení základního kamene v tzv. kobyliské zatáčce. Starosta Prahy 8 Josef Nosek říká: „Po dlouhých 67 letech jsme jako Praha 8 splnili morální dluh celé společnosti. Domnívám se ale, že tento hrdinský čin přesahuje svým významem nejen Prahu 8 nebo celou Prahu, ale i rozměr České republiky. Je proto smutné, že náklady na vybudování pomníku ve výši pěti milionů korun jdou pouze z pokladny osmé městské části.“
Pomník Operaci Anthropoid byl slavnostně odhalen ve středu 27. května 2009 v 10 hodin a 35 minut, na minutu přesně po 67 letech od uskutečnění atentátu. Podoba pomníku vzešla z otevřené soutěže výtvarníků a architektů, jejíž vítězem se stal návrh Davida Moješčíka, Michala Šmerala, Miroslavy Tůmové a Jiřího Gulbise. Iniciativa osmé městské části ohledně důstojného připomenutí výjimečného odbojového činu tak nabyla konkrétních rozměrů. Zástupkyně starosty Prahy 8 Vladimíra Ludková dodává: „Je mi ctí, že mi byla dána možnost být u celého procesu od přípravy až po realizaci Pomníku Operaci Anthropoid. Věřím, že pomník bude nejen připomínkou jedné z nejúspěšnějších akcí československého odboje v letech 2. světové války, ale i symbolickým holdem vojenským ctnostem, vyjádřeným v čs. vojenské tradici, jako je věrnost přísaze, statečnosti a vůli bránit svůj stát i za cenu vlastního života.“
Základní myšlenkou pomníku je symbol ve formě trojúhelníkového tvaru klínu české, respektive československé vlajky. Postavy stojí na jeho hraně ve výšce devíti metrů v téměř sebevražedném postoji, což odpovídá vykonanému činu. „Dvě z postav představují československé vojáky a třetí pak zástupce civilního obyvatelstva, které v odboji hrálo svoji nezastupitelnou roli“, doplňuje Vladimíra Ludková.
Dopolední slavnostní akt doplnila reprezentativní výstava Od Mnichova k atentátu v prostorách Libeňského zámku v 17.30 hodin. „Historickou výstavu tradičně doplní brožura, která bude k dispozici návštěvníkům výstavy, a to po celou dobu jejího konání,“ přibližuje zástupkyně starosty Vladimíra Ludková a dodává: „Součástí vernisáže byl křest knihy vzpomínek plukovníka Vladimíra Paličky, příslušníka 1. československé samostatné tankové brigády a velitele tanku. Navazujeme tak na námi vydané knihy vzpomínek význačných obyvatel Prahy 8 plukovníka Vasila Dulova a brigádního generála Josefa Hercze a uzavřeme tím pomyslnou trilogii válečných osudů.“
Souběžně probíhala i fotografická výstava dokumentující vznik Pomníku Operaci Anthropoid. Slavnostní květnový den v Praze 8 zahájila místostarostka Vladimíra Ludková na Ďáblickém hřbitově u pomníku 2. odboje, kde věncem při tiché vzpomínce uctila ty, jimž je pomník věnován. Pomník představitelům 2. odboje vznikl v roce 2008 díky iniciativě vedení radnice Prahy 8 za účelem označení hromadných hrobů obětí druhého odboje.
(zdroj: www.praha8.cz )

Nedaleká ulice je pojmenovaná po J. Gabčíkovi.


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0008-36641
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Základní kámen k pomníku Operace Anthropoid

Autor: Stanislav Kain, 26.05.2008
Umístění: Praha 8, V Holešovičkách
Nápis:
ZÁKLADNÍ KÁMEN POMNÍKU
OPERACE ANTHROPOID
27. KVĚTNA 1942
Poznámka:

Osud základního kamene pomníku Operace Anthropoid.
27.5.2008 – slavnostní odhalení
2009 – 2017 – uložen v "depozitu"
2017 – dosud – umístěn zpět k památníku
27.5.2018 - oslavil své 10. výročí odhalení


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Stanislav Kain
Doplnění informací: Jaroslav Houška

Pamětní deska P. S. Rybalko

Autor: Milena Kolaříková, archiv
Umístění: Praha 8, V Holešovičkách 44/1493, na zdi domu, zakrytá stromy
Nápis:
ZDE SE SETKAL
DNE 9.V.1945
GENERÁL PLUKOVNÍK
P. S. RYBALKO
S PŘEDSTAVITELI
BOJUJÍCÍ PRAHY

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Milena Kolaříková

Kenotaf Reinhard Heydrich - místo je zrušené

Autor: Jaroslav Čvančara, archiv
Umístění: Praha 8, V Holešovičkách 94/41
Nápis:
bez nápisu
Poznámka:

Kenotaf z lepenky a překližky s Heydrichovou bustou byl instalován pouze pro pietní akt, konaný 4. června 1943. Událost proběhla za účasti K. H. Franka, vdovy Liny Heydrichové, matky Elisabeth Heydrichové, sestry Marie a bratra Heinze, i synů Heidera a Klause. Po skončení pietního aktu byl kenotaf, vyrobený z překližky a lepenky, ihned odstraněn.
(zdroj: kniha PADEVĚT, Jiří: Kronika protektorátu, Academia, Praha 2021)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°7'4.24'' E14°27'49.7'' (odhad původního místa)
Pomník přidal: Jiří Padevět

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Monika Kožušníková, 26.08.2008
Umístění: Praha 8, Vítkova 202/18, Karlín, roh ulic Vítkova a Křižíkova
Nápis:
VĚRNI ZŮSTANEME

BOHUMIL RATTAY Z PRAHY X
18. LETÝ 7.V.1945

SVATOBOR ŠULC Z PRAHY X
19. LETÝ 7.V.1945
Poznámka:

Obě dvě desky se jmény mladíků chybí, v současné době je na domě jen deska s reliéfem ruky.


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0008-20352
Pomník přidal: Monika Kožušníková

Pamětní deska Obětem holokaustu

Autor: Jiří Padevět, 18.11.2021
Umístění: Praha 8, Vítkova 243/13, vlevo od vchodu do bývalé Karlínské synagogy
Nápis:
NA PAMÁTKU VŠECH ČLENŮ KARLÍNSKÉ ŽIDOVSKÉ OBCE,
KTEŘÍ SE V TÉTO BUDOVĚ SCHÁZELI A MODLILI

VĚTŠINA Z NICH BYLA ZAVRAŽDĚNA
VE VYHLAZOVACÍCH TÁBORECH

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°5'29.94'' E14°26'40.84''
Pomník přidal: Jiří Padevět