Praha 8

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Josef Kareš, 29.04.2011
Umístění: Praha 8, U Libeňského zámku 3/1, Libeň. v 1. patře gymnázia
Nápis:
NEZAPOMEŇTE
OBĚTÍ
17. LISTOPADU 1939!

MEZI DEVÍTI POPRAVENÝMI
VŮDCI STUDENTSKÉHO ODBOJE
POLOŽILI ŽIVOT ZA VLAST.

JUDR. JOSEF ADAMEC
PROF. PHDR. JAN WEINERT
ABSOLVENTI REÁL. GYMNÁSIA V LIBNI.

PADLI, ABY NÁROD ŽIL.
ROKU 1942 VĚNOVALI SPOLUŽÁCI A PŘÁTELÉ.

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0008-20309
Pomník přidal: Josef Kareš
Příprava dat: Aleš Zahradníček

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Josef Kareš, 29.04.2011
Umístění: Praha 8, U Libeňského zámku 3/1, Libeň, v 1. patře budovy gymnázia
Nápis:
PADLI ZA SVOBODU VLASTI

JARMILA LUSTIGOVÁ, JIŘÍ EPSTEIN, ERICH BECK, KAMIL PEŠEK, JAN ZELENKA, FRANTIŠEK ZÁLABSKÝ, OLDŘICH SIKA, JAN HOLOUBEK, BOHUŠ KLIMENT, MIREK PISKÁČEK, FERDINAND VESELÝ, JIŘÍ ŠULC, JINDŘICH KNEBORT, JAN WEINERT, JOSEF KOŠÍK, LUBOMÍR HYBŠ, ZDENKA STEINOVÁ, ZDENEK VODÁK, FRANT. MALÍK, JOS. DEKASTELO, ZDENEK KORÁLEK, ZDENEK PROCHÁZKA, JOSEF ADAMEC, JAN WURM, ING. JAN PŠENIČKA, HANA STEINOVÁ, JOSEF HOKE, DR. ZDENEK ARON, VLAD. SYKYTA, MIROSLAV LÍVA, OLDŘICH MIRTES, HILDA WURMOVÁ, FRANT. BLOCH, BEDŘICH WEIL, RUDOLF FOLTA, JAROSL. VOPIČKA

1939 1945

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0008-20309
Pomník přidal: Josef Kareš
Příprava dat: Aleš Zahradníček