Praha 8

Kenotaf Fanouš Filip

 • + o skupině VPM (P-08, Libeň, hřbitov)
  • Praha 8, Na Korábě 322/1, souřadnice středu hřbitova: 50°6'49"N, 14°27'52"E Rozloha hřbitova je 1,69 ha a v dubnu 1999 zde bylo evidováno 10 185 pohřbených. Je zde 162 hrobek, 2 400 hrobů a 348 urnových hrobů.
   Zdroj: Kovařík, Petr – Klíč k pražským hřbitovům, Praha, NLN, 2001.
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Vladimír Štrupl, 01.07.2006
Umístění: Praha 8, Na Korábě 322/1, Libeň, hřbitov
Nápis:
FANOUŠ FILIP
PORUČÍK 8. STŘEL. PL.
POHŘBEN V SANTA GROCE V ITALII

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Vladimír a Jan Štruplovi

Kenotaf Karel Knapeš

 • + o skupině VPM (P-08, Libeň, hřbitov)
  • Praha 8, Na Korábě 322/1, souřadnice středu hřbitova: 50°6'49"N, 14°27'52"E Rozloha hřbitova je 1,69 ha a v dubnu 1999 zde bylo evidováno 10 185 pohřbených. Je zde 162 hrobek, 2 400 hrobů a 348 urnových hrobů.
   Zdroj: Kovařík, Petr – Klíč k pražským hřbitovům, Praha, NLN, 2001.
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Vladimír Štrupl, 01.07.2006
Umístění: Praha 8, Na Korábě 322/1, Libeň, hřbitov
Nápis:
KAREL KNAPEŠ
* 14.5.1900, PADL V ITALIÍ 1918

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Vladimír a Jan Štruplovi

Kenotaf František Martínek

 • + o skupině VPM (P-08, Libeň, hřbitov)
  • Praha 8, Na Korábě 322/1, souřadnice středu hřbitova: 50°6'49"N, 14°27'52"E Rozloha hřbitova je 1,69 ha a v dubnu 1999 zde bylo evidováno 10 185 pohřbených. Je zde 162 hrobek, 2 400 hrobů a 348 urnových hrobů.
   Zdroj: Kovařík, Petr – Klíč k pražským hřbitovům, Praha, NLN, 2001.
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Vladimír Štrupl, 01.07.2006
Umístění: Praha 8, Na Korábě 322/1, Libeň, hřbitov
Nápis:
FRANTIŠEK MARTÍNEK
* 1897 – + 1945 DACHAU

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Vladimír a Jan Štruplovi

Kenotaf Josef Dolejš

 • + o skupině VPM (P-08, Libeň, hřbitov)
  • Praha 8, Na Korábě 322/1, souřadnice středu hřbitova: 50°6'49"N, 14°27'52"E Rozloha hřbitova je 1,69 ha a v dubnu 1999 zde bylo evidováno 10 185 pohřbených. Je zde 162 hrobek, 2 400 hrobů a 348 urnových hrobů.
   Zdroj: Kovařík, Petr – Klíč k pražským hřbitovům, Praha, NLN, 2001.
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Vladimír Jouda, 01.02.2019
Umístění: Praha 8, Na Korábě 322/1, hrob II-1030
Nápis:
JOSEF DOLEJŠ
+21.2.1915.
V BITOLJI V SRBSKU,
STÁR 29. ROKŮ.
BUDIŽ TI CIZÍ ZEMĚ LEHKÁ.

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Vladimír Jouda
Příprava dat: Vladimír Štrupl

Kenotaf Emil Soukal

 • + o skupině VPM (P-08, Libeň, hřbitov)
  • Praha 8, Na Korábě 322/1, souřadnice středu hřbitova: 50°6'49"N, 14°27'52"E Rozloha hřbitova je 1,69 ha a v dubnu 1999 zde bylo evidováno 10 185 pohřbených. Je zde 162 hrobek, 2 400 hrobů a 348 urnových hrobů.
   Zdroj: Kovařík, Petr – Klíč k pražským hřbitovům, Praha, NLN, 2001.
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Vladimír Jouda, 01.02.2019
Umístění: Praha 8, Na Korábě 322/1, hrob III-100
Nápis:
RODINA SOUKALOVA

SYN A VNUK EMIL
1922 – 1945
UMUČEN NACISTY V GUSSENU

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Vladimír Jouda
Příprava dat: Vladimír Štrupl

Kenotaf Jindřich Stárek

 • + o skupině VPM (P-08, Libeň, hřbitov)
  • Praha 8, Na Korábě 322/1, souřadnice středu hřbitova: 50°6'49"N, 14°27'52"E Rozloha hřbitova je 1,69 ha a v dubnu 1999 zde bylo evidováno 10 185 pohřbených. Je zde 162 hrobek, 2 400 hrobů a 348 urnových hrobů.
   Zdroj: Kovařík, Petr – Klíč k pražským hřbitovům, Praha, NLN, 2001.
  • Zobrazit všechna VPM ve skupině
Autor: Vladimír Jouda, 01.02.2019
Umístění: Praha 8, Na Korábě 322/1, hrob III-178
Nápis:
JINDŘICH STÁREK
18.5.1892 – 12.9.1942
VYHLAZOVACÍ TÁBOR MALÝ TROSTINEC

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Vladimír Jouda
Příprava dat: Vladimír Štrupl

Pamětní deska Jiří Hunal

Autor: Vladimír Štrupl, 24.06.2004
Umístění: Praha 8, Na Košince 502/1, Libeň, Grabova vila
Nápis:
ZDE PADL
JIŘÍ HUNAL
* 15.6.1930 + 5.5.1945
Poznámka:

Ve vile byli umístěn oddíl Hitlerjungent.

"Libeňský učitel z Korábu pan Milan Černý (je o rok mladší než Jiří Hunal) vyprávěl při vzpomínání na zahradnictví pana Tichého (ulice Krejčího) o této smutné události, jež byl očitým svědkem, Odehrálo se to k večeru, libeňští kluci pozorovali události povstání z hřebenu kopce v místech Korábských schodů ,blíže-ji ke stadionu, v roce 45 schody ani zahrádky ještě nejsou, pouze holá pláň s trávou po kotníky. Dole jiní kluci z HJ se začali pakovat z vily, zřejmě vlnou emocí z povstání se Jiří vyřítil z vrchu kopce dolů "vyřídit si účty" měl nějakou zbraň snad pistoli? Marné volání libeňských kluků a snad i jeho děvčete, dle pana učitele nezabralo, běžel prý dolů jako lokomotiva. Ve střelbě cvičení kluci z HJ měli pušky a mířit uměli. Jiří prý doběhl do půli kopce, na holé pláni zcela nechráněn, zda se mu podařilo někoho zasáhnout se neví, je pravděpodobné že ne...Jiří na místě údajně ležel ještě den/dva než někdo našel odvahu pro něj dojít."
(zdroj: Radek Šporn - https://www.facebook.com/LibenskaKronika )

Vila byla částečně poškozena během Pražského povstání, kdy došlo k přestřelce mezi členy Hitlerjugend a českými vlastenci. Spojenecký nálet z 25. března 1945 zasáhl i Košinku, která dostala čtyři zásahy. Po skončení 2. světové války byla na majetek rasově persekvovaných rakouských státních příslušníků jako na cizácký majetek uvalena bez jejich účasti národní správa. Rozhodnutím pražského primátora Dr. Vacka ze dne 20.7. 1945 zde byl zřízen útulek pro děti do tří let s kapacitou 100 lůžek. Po únoru 1948 byl majetek rodiny Grabů zkonfiskován dle prezidentských dekretů jako nepřátelský a podle rozhodnutí Fondu národního majetku z 30.12.1949 o přídělu konfiskovaného majetku bylo vlastnické právo vloženo na Obec hlavního města Prahy. V zahradě vily byl postaven náhradní pavilon jeslí. Ve vila byla otevřena dvouletá ošetřovatelská škola. Počátkem 50. let ve 20. století byla škola změněna na Vyšší školu sociální a zdravotní. V letech 1953-1957 bylo přechodně zavedeno tříleté zdravotnické studium. Od roku 1961 byl studijní program nahrazen čtyřletým studiem a škola byla přejmenována na Střední zdravotnickou školu.
zdroj: wikipedia.com


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0008-20290
Souřadnice: N50°6'40.4'' E14°28'9.04''
Pomník přidal: Vladimír Štrupl
Doplnění informací: Tomáš Kejř

Kenotaf rodina Krausova

Autor: Feťour, 26.05.2012
Umístění: Praha 8, Na Malém klínu, nový židovský hřbitov města Libně
Nápis:
GUSTAV KRAUS
1889 - 1942 OSVĚTIM
MARIE KRAUSOVÁ
1900 - 1942 OSVĚTIM
Poznámka:

Nový židovský hřbitov v Praze-Libni se nachází na rozhraní Střížkova a Kobylis mezi ulicemi Střelničná a Na malém klínu, nedaleko Davídkovy ulice.
Hřbitov byl založen roku 1892 či 1893 a poslední pohřeb se zde konal v roce 1975. Jeho původní plocha činila 6460 m2, po 2. světové válce však došlo k jeho zmenšení na pouhých 4184 m2. Na této ploše se dochovalo asi 300 náhrobních kamenů. Libeň byla připojena ku Praze 12. září 1901.

Kraus Gustav: *11.9.1889, Transport Au 1, Nr. 931, 15. 05. 1942, Praha – Terezín. Transport By, Nr. 599, 26. 10. 1942, Terezín – Auschwitz.
Krausová Marie: *17.1.1900, Transport Au 1, Nr. 932, 15. 05. 1942, Praha – Terezín.
Transport By, Nr. 600, 26. 10. 1942, Terezín - Auschwitz.
(zdroj: holocaust.cz)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°7'36.61'' E14°28'27.18'' (střed hřbitova)
Pomník přidal: Milan Lašťovka
Doplnění informací: Arno Glaser

Pamětní deska Bedřich Václavek

Autor: Miloš Kolenský, 19.06.2007
Umístění: Praha 8, Nad Rokoskou 1320/31
Nápis:
V TOMTO DOMĚ ŽIL V ILEGALITĚ
AŽ DO SVÉHO ZATČENÍ
SPISOVATEL, LITERÁRNÍ VĚDEC
A REVOLUČNÍ PRACOVNÍK KSČ
PH.DR. BEDŘICH VÁCLAVEK
POD JMÉNEM FRANTIŠEK HRDINA
V LÉTECH 1940-1942
NAROZEN 10.1.1897 V ČÁSLAVICÍCH
UMUČEN 5.III.1943 V OSVĚTIMI

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0008-20304
Souřadnice: N50°07'08.3'' E14°27'26''
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Pamětní deska rodina Novákova

Autor: Vladimír Štrupl, 07.05.2005
Umístění: Praha 8, Novákových 375/5
Nápis:
Z TOHOTO DOMU
BYLA ODVLEČENA NA POPRAVIŠTĚ
V MAUTHAUSENU SOKOLSKÁ RODINA
NOVÁKOVA,
OBĚŤ NACISTICKÉ MSTY
ZA HEYDRICHOVU SMRT.
VÁCLAV NOVÁK,
NÁČELNÍK ŽUPY KRUŠNOHORSKÉ
A ČLEN CVIČ. SBORU SOKOLA PRAHA I,
S MANŽELKOU MARIÍ A DĚTMI
ANIČKOU, SLÁVKOU,
JINDROU A VÁCLAVEM.
NA VĚČNOU PAMĚŤ
TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA
SOKOL PRAHA I.

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0008-20295
Souřadnice: N50°06'11.43'' E14°28'28.09''
Pomník přidal: Vladimír Štrupl