Praha 8

Pamětní deska Jiří Hunal

Autor: Vladimír Štrupl, 24.06.2004
Umístění: Praha 8, Na Košince 502/1, Libeň, Grabova vila
Nápis:
ZDE PADL
JIŘÍ HUNAL
* 15.6.1930 + 5.5.1945
Poznámka:

Ve vile byli umístěn oddíl Hitlerjungent.

"Libeňský učitel z Korábu pan Milan Černý (je o rok mladší než Jiří Hunal) vyprávěl při vzpomínání na zahradnictví pana Tichého (ulice Krejčího) o této smutné události, jež byl očitým svědkem, Odehrálo se to k večeru, libeňští kluci pozorovali události povstání z hřebenu kopce v místech Korábských schodů ,blíže-ji ke stadionu, v roce 45 schody ani zahrádky ještě nejsou, pouze holá pláň s trávou po kotníky. Dole jiní kluci z HJ se začali pakovat z vily, zřejmě vlnou emocí z povstání se Jiří vyřítil z vrchu kopce dolů "vyřídit si účty" měl nějakou zbraň snad pistoli? Marné volání libeňských kluků a snad i jeho děvčete, dle pana učitele nezabralo, běžel prý dolů jako lokomotiva. Ve střelbě cvičení kluci z HJ měli pušky a mířit uměli. Jiří prý doběhl do půli kopce, na holé pláni zcela nechráněn, zda se mu podařilo někoho zasáhnout se neví, je pravděpodobné že ne...Jiří na místě údajně ležel ještě den/dva než někdo našel odvahu pro něj dojít."
(zdroj: Radek Šporn - https://www.facebook.com/LibenskaKronika )

Vila byla částečně poškozena během Pražského povstání, kdy došlo k přestřelce mezi členy Hitlerjugend a českými vlastenci. Spojenecký nálet z 25. března 1945 zasáhl i Košinku, která dostala čtyři zásahy. Po skončení 2. světové války byla na majetek rasově persekvovaných rakouských státních příslušníků jako na cizácký majetek uvalena bez jejich účasti národní správa. Rozhodnutím pražského primátora Dr. Vacka ze dne 20.7. 1945 zde byl zřízen útulek pro děti do tří let s kapacitou 100 lůžek. Po únoru 1948 byl majetek rodiny Grabů zkonfiskován dle prezidentských dekretů jako nepřátelský a podle rozhodnutí Fondu národního majetku z 30.12.1949 o přídělu konfiskovaného majetku bylo vlastnické právo vloženo na Obec hlavního města Prahy. V zahradě vily byl postaven náhradní pavilon jeslí. Ve vila byla otevřena dvouletá ošetřovatelská škola. Počátkem 50. let ve 20. století byla škola změněna na Vyšší školu sociální a zdravotní. V letech 1953-1957 bylo přechodně zavedeno tříleté zdravotnické studium. Od roku 1961 byl studijní program nahrazen čtyřletým studiem a škola byla přejmenována na Střední zdravotnickou školu.
zdroj: wikipedia.com


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0008-20290
Souřadnice: N50°6'40.4'' E14°28'9.04''
Pomník přidal: Vladimír Štrupl
Doplnění informací: Tomáš Kejř