Praha 8

Pamětní deska Obětem 2. světové války

Autor: Monika Kožušníková, 27.08.2008
Umístění: Praha 8, U Sluncové 8/6, Karlín
Nápis:
V KVĚTNOVÉ REVOLUCI ROKU 1945 NEVÁHALI
POLOŽITI SVÉ ŽIVOTY NAŠI SPOLUPRACOVNÍCI,
ABY NÁŠ NÁROD ŽIL:
JOSEF KRAUMAN *2. III. 1926
JOSEF PAVLÍK *29. IX. 1907
JAROSLAV ŠTURC *26. XI. 1895
JOSEF ŽALDA *25. XII. 1901
ČEST JEJICH PAMÁTCE!
ZAMĚSTNANCI POŠTOV. ÚŘADU POJEZDNÉHO V PRAZE.

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0008-20292
Pomník přidal: Monika Kožušníková