Praha 8

Pomník Bedřich Valla

Autor: Jan Valla, 21.05.2005
Umístění: Praha 8, Drahanská rokle, Bohnice, v lesním porostu poblíž hranice chráněného území „Na zámcích“
Nápis:
SLIBOVÝ PAHOREK

11.STŘEDISKA SKAUTŮ PRAHA XIX - DEJVICE
ZALOŽIL PPLK.B.VALLA - ŠÍP

ZEMŘEL ZA SVOBODU ČSR 1945
Poznámka:

Pomník byl odhalen 21.5.2005 při 60. výročí smrti pplk. Bedřicha Vally.
Na tomto místě bylo v předválečných letech slibové místo 11. oddílu Svazu Junáků Skautů republiky Českoskoslovenské Praha XIX – Dejvice. (na desce je omylem uvedeno 11. středisko)
Je zde také kamenná „Vallova mohyla“, vytvořená členy a příznivci oddílu na památku bratra Bedřicha Vally.


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Jan Valla