Praha 8

Pamětní deska Josef Bouček

Autor: Vladimír Štrupl, 08.05.2006
Umístění: Praha 8, Pod Výtopnou 10/13, Florenc, Autobusové nádraží Florenc
Nápis:
ZA OSVOBOZENÍ VLASTI
POLOŽIL ŽIVOT
V KVĚTNOVÉM ODBOJI
ŽELEZNIČNÍ ZAMĚSTNANEC
JOSEF BOUČEK
ČEST JEHO PAMÁTCE

Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0008-20330
Pomník přidal: Vladimír Štrupl