Praha 8

Pomník Operace Anthropoid

Autor: Vladimír Štrupl, 27.05.2009
Umístění: Praha 8, V Holešovičkách
Nápis:
NA TOMTO MÍSTĚ USKUTEČNILI DNE 27. KVĚTNA 1942 V 10.35 HRDINNÍ ČESKOSLOVENŠTÍ PARAŠUTISTÉ JAN KUBIŠ A JOSEF GABČÍK JEDEN Z NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH ODBOJOVÝCH ČINŮ DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY - ATENTÁT NA ZASTUPUJÍCÍHO ŘÍŠSKÉHO PROTEKTORA REINHARDA HEYDRICHA. SVŮJ ÚKOL BY NIKDY NEMOHLI SPLNIT BEZ POMOCI STOVEK ČESKÝCH VLASTENCŮ, KTEŘÍ ZA SVOU STATEČNOST ZAPLATILI VLASTNÍMI ŽIVOTY.

text na informační tabuli:
Pomník Operaci Anthropoid
Spoluatoři vítězného návrhu: sochaři - David Moješčík a Michal Šmeral, architekti - Miroslava Tůmová a Jiří Gulbis, realizace pomníku: architektonická kancelář homostudio s.r.o.
Umístění i velikost pomníku vychází z orientace na množství projíždějících řidičů, kteří budou hlavními pozorovateli vzniklého místa. Socha sama je umístěna do hrotu trojúhelníku, vzniklého mezi přivaděči. Pomník je orientován na dálkové pohledy a zejména při nočním osvětlení bude fungovat jako jasný uvítací bod při vjezdu do Prahy.
Ideový záměr:
Pomník byl navržen jako monumentální symbol odhodlanosti, statečnosti a vědomí o nebezpečnosti činu, který parašutisté v roce 1942 provedli. Postavy jsou v postoji sebevrahů, jakoby nad propastí, vzájemně se vykrývají. Představují dva členy skupiny Anthropoid a jednu postavu v civilním oblečení, znázorňující domácí odboj, který byl parašutistům nápomocen při provádění celé akce. Postoj tvaru „Vitruviova“ kříže je inspirován figurou v kruhu ze slavné Leonardovy kresby člověka. Tato „anatomická“ pozice člověka je narážkou na samotný název skupiny parašutistů a celé akce - Anthropoid - čili člověk. Postavy jsou podány realisticky, ale bez portrétních rysů konkrétních lidí. Vycházejí z odosobnění vojáků a kompozicí i opakováním odkazují na sériovost člověka jako produktu určeného k boji. Figury jsou narážkou na zapomínání na skutečné hrdinství, při kterém jen opravdu odvážní vystoupí z davu a časem se stávají oním „neznámým vojínem“ historie.
Sloup trojúhelníkového průřezu vychází z tvaru klínu státní vlajky, kterou lze spatřit i v prostorách mezi figurami. Ostré hrany symbolizují ostří meče, nebezpečnost a rozrážení tyranie způsobující ponížení a utrpení. Z tohoto důvodu je použito surového plechu na stěny hranolu, který má navodit dojem drsnosti a exprese. Jeho korodujíci charakter odkazuje na destruovanou a zničenou československou státnost. Pilíř je bazálním geometrickým tělesem tvořícím základnu pro tři postavy, které se z jeho hran chytají vrhnout do propasti.
Použité materiály: Svařovaná, ocelová nosná konstrukce sloupu je obložena pláty plechu z povětrnostně odolné oceli. Postavy byly klasicky vymodelovány z hlíny a odlity do bronzu.
Celé dílo vzniklo jako výsledek veřejné ideové anonymní soutěže vyhlášené v březnu 2008 Městskou částí Praha 87. Realizace pomníku probíhala od září 2008 do května 2009 a byla financována Úřadem Městské části Praha 8.
Poznámka:

V den 67. výročí uskutečnění atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha československými parašutisty Janem Kubišem a Josefem Gabčíkem byl v Praze 8 odhalen Pomník Operaci Anthropoid. Osmičková radnice tak splnila slib daný přesně před rokem, při slavnostním odhalení základního kamene v tzv. kobyliské zatáčce. Starosta Prahy 8 Josef Nosek říká: „Po dlouhých 67 letech jsme jako Praha 8 splnili morální dluh celé společnosti. Domnívám se ale, že tento hrdinský čin přesahuje svým významem nejen Prahu 8 nebo celou Prahu, ale i rozměr České republiky. Je proto smutné, že náklady na vybudování pomníku ve výši pěti milionů korun jdou pouze z pokladny osmé městské části.“
Pomník Operaci Anthropoid byl slavnostně odhalen ve středu 27. května 2009 v 10 hodin a 35 minut, na minutu přesně po 67 letech od uskutečnění atentátu. Podoba pomníku vzešla z otevřené soutěže výtvarníků a architektů, jejíž vítězem se stal návrh Davida Moješčíka, Michala Šmerala, Miroslavy Tůmové a Jiřího Gulbise. Iniciativa osmé městské části ohledně důstojného připomenutí výjimečného odbojového činu tak nabyla konkrétních rozměrů. Zástupkyně starosty Prahy 8 Vladimíra Ludková dodává: „Je mi ctí, že mi byla dána možnost být u celého procesu od přípravy až po realizaci Pomníku Operaci Anthropoid. Věřím, že pomník bude nejen připomínkou jedné z nejúspěšnějších akcí československého odboje v letech 2. světové války, ale i symbolickým holdem vojenským ctnostem, vyjádřeným v čs. vojenské tradici, jako je věrnost přísaze, statečnosti a vůli bránit svůj stát i za cenu vlastního života.“
Základní myšlenkou pomníku je symbol ve formě trojúhelníkového tvaru klínu české, respektive československé vlajky. Postavy stojí na jeho hraně ve výšce devíti metrů v téměř sebevražedném postoji, což odpovídá vykonanému činu. „Dvě z postav představují československé vojáky a třetí pak zástupce civilního obyvatelstva, které v odboji hrálo svoji nezastupitelnou roli“, doplňuje Vladimíra Ludková.
Dopolední slavnostní akt doplnila reprezentativní výstava Od Mnichova k atentátu v prostorách Libeňského zámku v 17.30 hodin. „Historickou výstavu tradičně doplní brožura, která bude k dispozici návštěvníkům výstavy, a to po celou dobu jejího konání,“ přibližuje zástupkyně starosty Vladimíra Ludková a dodává: „Součástí vernisáže byl křest knihy vzpomínek plukovníka Vladimíra Paličky, příslušníka 1. československé samostatné tankové brigády a velitele tanku. Navazujeme tak na námi vydané knihy vzpomínek význačných obyvatel Prahy 8 plukovníka Vasila Dulova a brigádního generála Josefa Hercze a uzavřeme tím pomyslnou trilogii válečných osudů.“
Souběžně probíhala i fotografická výstava dokumentující vznik Pomníku Operaci Anthropoid. Slavnostní květnový den v Praze 8 zahájila místostarostka Vladimíra Ludková na Ďáblickém hřbitově u pomníku 2. odboje, kde věncem při tiché vzpomínce uctila ty, jimž je pomník věnován. Pomník představitelům 2. odboje vznikl v roce 2008 díky iniciativě vedení radnice Prahy 8 za účelem označení hromadných hrobů obětí druhého odboje.
(zdroj: www.praha8.cz )

Nedaleká ulice je pojmenovaná po J. Gabčíkovi.


Centrální evidence válečných hrobů: je evidován, CZE-0008-36641
Pomník přidal: Vladimír Štrupl

Základní kámen k pomníku Operace Anthropoid

Autor: Stanislav Kain, 26.05.2008
Umístění: Praha 8, V Holešovičkách
Nápis:
ZÁKLADNÍ KÁMEN POMNÍKU
OPERACE ANTHROPOID
27. KVĚTNA 1942
Poznámka:

Osud základního kamene pomníku Operace Anthropoid.
27.5.2008 – slavnostní odhalení
2009 – 2017 – uložen v "depozitu"
2017 – dosud – umístěn zpět k památníku
27.5.2018 - oslavil své 10. výročí odhalení


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Stanislav Kain
Doplnění informací: Jaroslav Houška

Pamětní deska P. S. Rybalko

Autor: Milena Kolaříková, archiv
Umístění: Praha 8, V Holešovičkách 44/1493, na zdi domu, zakrytá stromy
Nápis:
ZDE SE SETKAL
DNE 9.V.1945
GENERÁL PLUKOVNÍK
P. S. RYBALKO
S PŘEDSTAVITELI
BOJUJÍCÍ PRAHY

Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Pomník přidal: Milena Kolaříková

Kenotaf Reinhard Heydrich - místo je zrušené

Autor: Jaroslav Čvančara, archiv
Umístění: Praha 8, V Holešovičkách 94/41
Nápis:
bez nápisu
Poznámka:

Kenotaf z lepenky a překližky s Heydrichovou bustou byl instalován pouze pro pietní akt, konaný 4. června 1943. Událost proběhla za účasti K. H. Franka, vdovy Liny Heydrichové, matky Elisabeth Heydrichové, sestry Marie a bratra Heinze, i synů Heidera a Klause. Po skončení pietního aktu byl kenotaf, vyrobený z překližky a lepenky, ihned odstraněn.
(zdroj: kniha PADEVĚT, Jiří: Kronika protektorátu, Academia, Praha 2021)


Centrální evidence válečných hrobů: není evidován
Souřadnice: N50°7'4.24'' E14°27'49.7'' (odhad původního místa)
Pomník přidal: Jiří Padevět