LEGIONÁŘSKÝ POMNÍK HRDINŮM

LEGIONÁŘSKÝ POMNÍK HRDINŮM

OD ZBOROVA SE VRACÍ NA SPOŘILOV

 

ZBOROV-SPORILOVMyšlenka vrátit pomníky věnované památce československých legionářů a připomenutí jejich hrdinských činů za 1. světové války ožila poté, co se po roce 1989 do naší vlasti vrátila  svoboda a demokracie. Všechny památníky naší pohnuté minulosti totiž patří

na místo, kde stály! Nebýt nacistů, tak tam stojí dodnes.

Nebýt komunistů,  tak už tam dávno byly!

 

S radostí podáváme všem štědrým dárcům i všem příznivcům obnovy památníku prvního odboje na Roztylském náměstí

na Spořilově dobrou zprávu:

 

„Veřejná  sbírka na obnovu této jedinečné  vojensko-historické památky – vzácného díla sochaře legionáře bratra Karla Babky,

sochy Hrdinům od Zborova, odhalené v roce 1937,  probíhala na území České republiky v období od  5. května 2008 do 31. května 2009, kdy  úspěšně skončila.“

 

Díky bratrské spolupráci s Asociací pro obnovu legionářských tradic ANLET, která byla pověřena organizací Sbírky, a jejímu prezidentovi pplk.v.z. Ing. Jaroslavu Houškovi, se podařilo nashromáždit na bankovním účtu a na darech občanů s využitím sběracích listin velmi pěknou částku v celkové výši  107 725,- Kč.

 

Po roce od vyhlášení letákem o Veřejné sbírce na památném náměstí ruského legionáře – generála Karla Kutlvašra v Nuslích

u příležitosti oslav ukončení druhé světové války v květnu roku 2008 se díky společnému úsilí všech pořadatelů Sbírky  – ústředí odbojových a vlasteneckých organizací a občanských sdružení  a jejich místních orgánů na Spořilově: Českého svazu bojovníků za svobodu, České obce sokolské, Masarykova demokratického hnutí a Úřadu Městské části Praha 4 podařilo oslovit veřejnost nejenom na Spořilově a v Praze 4, avšak prostřednictvím těchto organizací a jejich členů i v celé Praze, celé naší vlasti i v zahraničí. Tak se o naší sbírce

ve prospěch obnovy sochy ruského legionáře od Zborova dověděli Sokolové i naši krajané v australském Sydney, právě tak jako členové Sokola Mnichov, Paříž nebo Vídeň. Velkou pomoc při vyhlášení Veřejné sbírky poskytly sdělovací prostředky jako mediální partneři, zejména noviny Městské části Praha 4  TUČŇÁK, NÁRODNÍ OSVOBOZENÍ, SOKOL, KALEIDOSKOP, ČAS a ČESKÝ ZÁPAS.

 

     Náš vřelý dík za pomoc a spolupráci náleží zejména redakci  internetových SPOŘILOVSKÝCH NOVIN.

 

Na 15. zasedání Zastupitelstva Městské části  Praha 4  dne

20. června 2013  seznámili členové Sboru pro obnovu pomníku Hrdinům od Zborova (dále Sboru) pana starostu Pavla Caldra, zástupce starosty, další členy vedení, radní a zastupitele MČ Praha 4

s dosažením závažného kroku při obnově, jakým je zhotovení modelu repliky pomníku. Podařilo se uskutečnit po dlouhých čtyřech letech

od ukončení veřejné sbírky, a to právě díky finančním darům občanů ze Spořilova, Prahy 4 a grantu Magistrátu hlavního města Prahy

za celkovou částku  20 000,- Kč.

 

Na plenárním zasedání Zastupitelstva Prahy 4 vystoupil na toto téma v krátkém tříminutovém slově člen představenstva Sboru  Vladimír Prchlík.  V úvodu interpelace připomněl význam dějinných událostí z minulosti pro současnou i budoucí společnost. Jako aktuální příklady z nedávných dnů uvedl  18. červen 1942  jako den 51. výročí hrdinského boje  Československých parašutistů vyslaných z Velké Británie k uskutečnění atentátu na Zastupujícího Říšského protektora Reinharda Heydricha v jejich nerovném boji s nacistickou přesilou v chrámu sv. Cyrila a Metoděje v Resslově ulici, 21. červen 1621 jako výroční den popravy  27. českých pánů po porážce na Bílé Hoře a blížící se 96. výročí památné bitvy u Zborova dne 2. července 2013.

 

Je výrazem našich díků a vděčnosti připomenout si právě dnes hrdinství československých legionářů a vyjádřit úctu všem hrdinům, bez nichž bychom dnes nežili ve svobodné a demokratické české společnosti. V závěru interpelace požádal všechny přítomné o plnou podporu dlouholetého úsilí o obnovu pomníku Hrdinům od Zborova, který je zařazen do celostátního projektu Ministerstva obrany České republiky „LEGIE 100“ na počest stého výročí založení Československých legií v roce 1914 v Paříži.

V předsálí velkého zasedacího sálu Radnice v Nuslích byl na výstavce představen model repliky pomníku v měřítku  1:20  a další dokumenty a fotografie k veřejné sbírce občanů Spořilova a  Prahy 4.

Model repliky původního pomníku s jeho okolím vypracoval do všech podrobností umělecký sochař  Karel Holub z Prahy 8 – Kobylis. S použitím moderních zobrazovacích prostředků se tomuto významnému umělci podařilo velmi věrně a plasticky vyjádřit historický dojem této slavnostní události – sochy a jejího okolí, jež tvoří vynikající výtvarný celek. Model se těšil velké pozornosti radních a zastupitelů, kteří často svými dotazy projevovali živý zájem o tuto historickou památku, která stála od června roku 1937

na Roztylském náměstí na Spořilově . Za 2. světové války byla německými okupanty v červnu roku 1940 odstraněna a zcela zničena.

 

S plnou podporou této sbírce  na obnovu památky hrdinů

1. světové války – Československých legionářů v boji za národní samostatnost a demokracii pod vedením profesora  T.G. Masaryka jsme se setkali u nejvyšších představitelů –  předsedy a členů vlády

České republiky. Písemně vyjádřili svůj obdiv a svoji osobní plnou společenskou a morální podporu pořadatelům této Sbírky.

 

     Vyjádřili naši společnou povinnost dbát na připomenutí českých národních tradic naší slavné minulosti, bez nichž by nevznikl v roce 1918 ani samostatný svobodný a demokratický stát Československá republika.  

 

V tom spatřujeme morální vítězství společného úsilí všech těch, kteří přispěli nejenom hmotnými dary, avšak často vyjádřili své vlastenecké postoje v rozhovorech a při četných osobních setkáních členů Sboru pro obnovu pomníku Hrdinům od Zborova s občany Spořilova, a to bez rozdílu na jejich společenské postavení, politické přesvědčení nebo náboženské vyznání.

 

      Každý občan – dárce věnoval na tuto ušlechtilou a závažnou činnost tolik, kolik mohl a svobodně daroval. Ještě jednou vřelé díky všem dárcům. Jejich podpory si velmi vážíme a budeme i nadále velmi usilovat o brzkou obnovu Památníku obětem a hrdinům – Československým legionářům na Roztylském náměstí Spořilově.

 

Vladimír Prchlík

Sbor pro obnovu pomníku Hrdinům od Zborova

23.6.2013

 

————————————————————

 

Jmenovitý seznam občanů ze Spořilova a Prahy 4,

kteří  přispěli ve Veřejné sbírce na obnovu pomníku

„Hrdinům od Zborova“:

 

Miloslav Bednář

Hana Benešová-Hubičková

Františka Čápová-Hakenová

Jindřiška Činčerová

Beatrice a Milan Daňkovi

Ivana Drbalová-Krausová

Libuše Dutnarová

Stanislav Grepl

Marie Handlová

Milada Hájková-Šašková

Radek Homola

Zdena a Ilja Hilmerovi

Helena Horáková-Klimtová

Věnceslava Hrdličková-Stunová

Alena Charvátová-Mudrochová

Stanislav Jandera

Anna Kočková

Arnošt Kopal

Jitka Kosová

Květoslav Kozderka

Marie a Miloš Kubíčkovi

Marie Kůstková-Kulhánková

Ludmila a Zdeněk Nohejlovi

Jaroslav Nosek

Nováková Marie

Eva Polakovičová-Jínová

Jitka a Vratislav Preclíkovi

Marcela a Vladimír Prchlíkovi

Bohuslav Procházka

Věra Rozmajzlová-Řeháčková

Vlasta a Josef Slaninovi

Vlasta Slavíčková-Sýkorová

Zdeněk Slavíček

Milada Sojková

Evžen Stránský

Irena Šíchová

Libuše Šorejsová

Vladimír Štěpán

Dagmar Tesáková

Tomáš Töpfer

Stanislav Tuček

Milada a Vladislav Tumpachovi

Hana Vrbová

Otomar Zamrazil

Vladimír Ziegenfuss