70. setkání

70. setkání účastníků projektu se konalo ve čtvrtek 4. dubna 2013 v Praze v restauraci U Bronců, v termínu obvyklého spolkového setkání.

Účastnili se: Honzin, Vojta, Vladimír Štrupl, Martin a Jirka.

1)      Honzin nás informoval, že paní Kainová nám jako obvykle zpracovala účetnictví, které on následně odeslal na patřičný úřad. Paní Kainové náleží velký dík, za to, že se již tolik stará o kontrolu našich finančních papírů.

2)      Martin informoval, že v rámci schůze Historicko dokumentační komise ČsOL byl předán náš pamětní odznak bratru Milanu Těšínskému a v rácmi jednání Mimorezortní komise pro válečné hroby, byl tentýž odznak předán Ing. Vetrákovi a Ing. Filipkovi z MO, kteří se starají mimo jiné řádné vedené evidence válečných hrobů. Všichni ocenění měli opravdovou radost a lze se domnívat, že náš pamětní odznak plní účel, ke kterému byl založen.

3)      Martin přítomné v krátkosti informoval o jednání mimorezortní komise k problematice VH, ale především k tomu, že se pokusíme odladit komunikaci mezi naším Spolkem a MO v oblasti upozorňování na nezaevidované zjevné válečné hroby. Celý postup bude na první pohled jednoduchý. Z naší databáze položky „měl by“ (myšleno dané místo by mělo být válečným hrobem) postoupíme na MO, odkud budou obce a kraje vyrozuměny ku sjednání nápravy. Těžko se domnívat, že by úředníci obcí a krajů byli proti, jelikož by se dostali do rozporu se zákonem o válečných hrobech (respektive s tímto zákonem jsou v rozporu nejspíše již nyní). Jakmile se daná lokalita stane válečným hrobem, dostane číslo v databázi CEVH. A toto je zatím neslabší místo celého plánu (tedy pro náš Spolek). Toto číslo se totiž bude muset objevit i v naší databázi a u nás musí zmizet poznámka „měl by“. A to je ta „maličkost“, kterou musíme odladit.

4)      Honzin přítomné upozornil na blížící se akci „Bouda“, což není oprava střechy u Martina, ale jelikož je jeho farma cestou, jsou všichni zváni, alespoň na jedno malé občerstvení po cestě. Podrobnosti k akci „Bouda“ naleznete v naší diskusi.

5)      Martin se omluvil za zpoždění při vydání jarního Monumentu, na vině je sice nedostatek času, ale to není až taková omluva jak by měla být.

6)      Jirka a Vojta informovali, že překlápění běží bystrým tempem, dokonce tak bystrým, že se schvalování „překlopených“ dat dostává do skluzu. Na vině je opět časová vytíženost. Doufejme, že se z překlápění a dalších časově nestíhatelných aktivit dostaneme brzy.

Tak za měsíc na viděnou.

Zapsal Martin