69. setkání

69. setkání účastníků projektu se konalo ve čtvrtek 7. března 2013 v Praze v restauraci U Bronců, v termínu obvyklého spolkového setkání.

Účastnili se: Aleš, Jirka, Vojta, Miroslav Hudeček

Vzhledem k minimální účasti se neprobíralo nic zásadního. Miroslav Hudeček (už nyní samostatně vkládající) si podal přihlášku do spolku a potěšil nás informací o obrovském množství vpm, která má připravená k vložení.

Snad se nás příští měsíc sejde víc.

Vojta