Pripravuje sa vedecká konferencia o Štefánikovi a légiách

Pripravuje sa vedecká konferencia o Štefánikovi a légiách

V Bratislave sa 23. mája 2013 bude konať medzinárodná vedecká konferencia na tému „M. R. Štefánik a  československé zahraničné vojsko (légie)“. Konferencia sa uskutoční v nadväznosti na pietny akt pri soche M. R. Štefánika v Bratislave a pri príležitosti 20. výročia založenia Nadácie M. R. Štefánika, ktorá sa zaslúžila o znovupostavenie Štefánikovej sochy v Bratislave. Predpokladá sa, že referáty z konferencie budú vydané tlačou v zborníku.

 

Na príprave a organizácii konferencie sa podieľa viacero inštitúcií. Legionári – historici, ktorí sa chcú na konferencii aktívne zúčastniť, nech sa čo najskôr prihlásia členovi Jednoty ČsOL Český Brod F. Vrábelovi (email: fvrabel@seznam.cz). V prihláške treba uviesť: meno, priezvisko, príslušnosť k jednote a názov referátu. Rozsah vystúpenia na konferencii je maximálne 15 minút, rozsah písomných referátov do 20 normostrán.

 

  F. Vrábel