Vít Příkaský a pomník v Ratíškovicích

Vít Příkaský a pomník v Ratíškovicích

Zajímavá informace z Národního osvobození 24/2012, str. 4:

„NESMÍ BÝT NEZNÁMÝCH BOJOVNÍKŮ ZA SVOBODU

Na výroční členské schůzi ZO ČSBS Brno-jih mj. ocenil Vít Příkaský pomoc Rady obce Ratíškovice, Kateřiny Kurdíkové z Městského úřadu v Hodoníně a Ing. Pavla Veselého z odboru památkové péče Jihomoravského kraje v tom, že hrob v Ratíškovicích, kde je uložena urna jeho otce, zavražděného v Mauthausenu, byl vzat do evidence válečných hrobů.“

(vpř)

Informace z CEVH:

Vít Příkaský od roku 1924 zastával funkci náčelníka orelské župy Tomáše Šilingra v Hodoníně. V době ohrožení Československa hitlerovským nacizmem se svými spolupracovníky vytvářel v jednotách a okrscích branné oddíly a čety, které se zabývaly intenzivním výcvikem. Bezprostředně po 15. březnu byl iniciátorem založení orelské ilegální organizace Lutinov, která byla dobudována v polovině roku 1939 a napojena na okresní velitelství ilegální vojenské organizace Obrany národa v Hodoníně, ve které dělal vedoucího zpravodajské skupiny. Dne 12. srpna 1941 byl zatčen gestapem na svém pracovišti v Zemědělské nemocensk&ea cute; pojišťovně v Hodoníně a následující den převezen do věznice v Uherském Hradišti. Po čtrnácti dnech přemístěn do Kounicových studentských kolejí v Brně a po vynesení rozsudku stanného soudu byl v lednu 1942 předán gestapu a transportován do koncentračního tábora Mauthausenu, kde byl 1. července 1942 příslušníkem SS ukopán. Dne 20. října 1945 mu byl udělen prezidentem Republiky Československé válečný kříž 1939 „In memoriam“.

http://valecnehroby.army.cz/Evidence/vysledky-hledani-v-cr?pfil=True&fnin=v%c3%adt&srn=p%c5%99%c3%adkask%c3%bd&st=1

Pomník se jménem na našem webu zde.

Dostanou se do CEVH MO i další tisíce podobných hrobů?

Vladimír Štrupl