67. setkání

67. setkání účastníků projektu se konalo ve čtvrtek 3. ledna 2013 v Praze v restauraci U Bronců, v termínu obvyklého spolkového setkání.

 

Účastnili se: Honzin, Jirka a Martin.

 

1)      Honzin nás se stavem spolkové pokladny.

2)      Martin představil start další rubriky našeho webu, sekce Monument online .

3)      Pokračovali jsme v diskusi, zda koupit „nějaké“ zálohovací zařízení, pravděpodobně externí HDD pro zálohování našich dat ze serveru.

 

Pro rok 2013 sice nemáme pevný plán akci, zatím je k dispozici pouze nástin plánu jednoty ČsOL v Českém Brodě na jejichž akcích se více než podílíme, ale již nyní si je možné do kalendářů zapsat termíny pro tato malá společná setkání. V roce 2013 se můžeme U Bronců vidět v těchto dnech: 7/2, 7/3, 4/4, 2/5, 6/6, 4/7, 8/8, 5/9, 3/10, 7/11 a 5/12.

 

Zapsal Martin