Český patriot 2012

Český patriot 2012

 

Již pátý ročník cen Český patriot, které uděluje Asociace nositelů legionářských tradic Anlet za dobrovolnou a neziskovou práci v oblasti výchovy k vlastenectví a zachování historických tradic české společnosti, a nad nímž přijal záštitu náměstek ministra obrany pro personalistiku Michael Hrbata, vyvrcholila 6. prosince udělením cen v těchto devíti kategoriích:

–          Mladý vlastenec

–          Péče o památná a pietní místa

–          Publicistická činnost

–          Výchovně-vzdělávací činnost

–           Zachování kulturně-historického dědictví

–          Významný přínos české historii

–          Cena za celoživotní dílo

–          Mecenáš české historie

–          Mimořádná cena za hrdinství

S potěšením oznamujeme, že v kategorii Péče o památná a pietní místa získal toto ocenění již druhý člen našeho Spolku pro vojenská pietní místa Martin Brynych (v r. 2011 to byl Vladimír Štrupl). Srdečně gratulujeme!
Také byly předány pamětní medaile ANLET k 70. výročí operace Anthropoid (mezi vyznamenanými byla naše sympatizantka a přispěvatelka z Belgie Milena Kolaříková).

Dále byli oceněni vítězové znalostní internetové soutěže Odbojem proti zlu (mezi výherci v kategorii 45 – 70 let byl opět člen našeho spolku Vladimír Štrupl). Oběma blahopřejeme!

 

Následně byl předán spolkový odznak prezidentovi Anletu ing. Jaroslavu Houškovi jako výraz ocenění spolupráce mezi Anletem a Spolkem pro VPM.

 

Atmosféra na tomto skvěle připraveném slavnostním večeru, kterého se dále zúčastnil i např. náměstek Ministra obrany Ing. Michael Hrbata, náčelník GŠ genpor. ing. Petr Pavel, nejvyšší vojenský představitel Armády České republiky, a pozvaní zástupci různých vlasteneckých organizací (předseda Českého svazu bojovníků za svobodu, členové České obce sokolské, Čs. obce legionářské aj.), přispěla k další propagaci aktivit, které vedou k zachování československých historických tradic a zvýšení naší národní hrdosti.

 

(www.ceskypatriot.cz a Vladimír Štrupl)