Výsledky 3. ročníku

Liga přispěvatelů – výsledky 3. ročníku

 

1.  místo – 384,5 VPM  –  František Jedlička

2. místo –  215 VPM  –  Zdeněk Surýnek

3. místo –  145 VPM  –  Vojtěch Stráník

4. místo –  107 VPM  –  Dan Vrba

5. místo –    66 VPM  –  Vladimír Ježek


stav zaslaných VPM ke dni:

účastník 30.11. 31.12. 31.1. 29.2. 31.3. 30.4. 31.5. 30.6. 31.7. 31.8. 30.9. 31.10
 Černínová Jana 5 16  16  16 1 16 16 16 16 16 16 16
 Čech Pavel 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5  0,5  0,5
 Balda Vladimír 0 0 1  1  1 1  1  1 1 1  1  1
 Bejdová Viera 0 0 0 0 0 0 0 2  2  2  2  2
 Bohdálek K. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5  0,5
 Brynych Martin 0 0 0 1  1 1  1 1,5 1,5  1,5 2,5 4
 Dašek Zdeněk 0 0 0 0 27 27  27  27  27  27  27  27
 Danita Václav 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5  0,5  0,5  0,5
 Dolejška Jaroslav 0 0 0 0 0 0 0 0,5  0,5  0,5  0,5  0,5
 Eichenmann Lukáš 0 0 0 0 0 0 0 0,5  0,5  0,5  0,5  0,5
 Gartner Zdeněk 0 0 0 0 0 0 1 1  3  3  3  3
 Gutzerová Naďa 1  1  1  1  1 1  1  1 3  3 4  5
 Hegenbart Rudolf 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5  0,5
 Hokr Michal 0 0 0 0 1 1  1  1  1  1  1 9
 Hroník Petr 0 0 0 0 0 3 14  14 15  15 15  15
 Hudeček Miroslav 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
 Jedlička František 0 4 178 196  224  229  292,5 309,5  341,5 346,5 376,5 384,5
 Ježek Vladimír 2 12  25 37 45 46 51 52 60  61 66  66
 Jukl Jakub 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3  3  3
 Kalinčík Viliam 0 0 0 0 0 0,5  0,5  0,5  0,5 0,5  0,5  0,5
 Kareš Josef 0 0 0 3  3 8  8  8  8  8  8  8
 Kareš Martin 0 3  3  3  3 3  3  3  3 3  3  3
 Kincl Jan 0 0 0 0 0 0 2 9  9 9  9  9
 Klinovský Petr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2  2
 Klimeš Jiří 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
 Kolaříková Milena 0 0 0 0 0 0,5  0,5  0,5  0,5 0,5  0,5  0,5
 Koniar Dušan 0 0 0 1 2  2  2  2  2 2  2  2
 Kostroun Jan 0 0 0 0 0 0 0 0 1  1  1  1
 Kučera Svatopluk 0 0 15 16  17 17  17  17 23 28 29 32
 Lašťovka Milan 0 0 0 0 0 0 0,5 3 7 16,5  24,5  24,5
 Lenková Jitka 0 0 0 0 0 0,5  0,5  0,5  0,5 0,5  0,5  0,5
1 Macek Jiří 0 0 1  1  1 1  1  1  1 1  1  1
 Mundl Stanislav 0 0 0 0 1,5 1,5 5 8 18 30 30 35
 Novák Josef 0 0 0 0 0 0 0,5  0,5 0,5 0,5  0,5  0,5
 Pelant Josef 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5  0,5  0,5
 Peřinovi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1  1
 Porteš Jiří 0 0 0 0,5 1,5 4 7,5  7,5 7,5 9  9 10
 Porteš Roman 0 0 0 0 0 0 1,5  1,5 1,5 1,5  1,5  1,5
 Procházka Filip 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5  0,5
 Rotbauer Josef 0 0 0 0 0,5  0,5 0,5  0,5 0,5 0,5 0,5  0,5
 Rozehnal Ivo 0 0 0 0 0 0 8 11 14 16  16  16
 Sehnalík Tomáš 0 0 5  5 5 5  5  5  5 5  5  5
 Skýpala Marek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 29
 Steklý František 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
 Stráník Vojtěch 0 0 0 125  125 128 129 137 139  139  145  145
 Štrupl Vladimír 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
 Surýnek Zdeněk               . 23 55 71 99 118 135  152 162 169  182 200 215
 Štěrba Jan 0 0 0 0 0 0 5,5  5,5 5,5 6 6,5  6,5
 Urban Pavel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,5
 Vacek Petr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6  6  6
 Veverka Bohuslav 0 5 10,5 12,5 12,5 12,5 12,5 14,5 15,5  17,5  17,5  17,5
 Vlček Martin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2  2
 Vondřejc Jiří 0 1  1  1  1 1  1  1  1 1  1  1
 Vorlíčková Marie 0 0 0 0 0 0 0 0 1  1  1  1
 Vrábel Feďo 0 0 0 0 2  2  2  2  4 5  7 9
 Vrba Dan  27 79 107  107 107 107  107  107 107 107  107  107
 Vykydal Adam 1 1  1  1 9  9  9 13 14 18 19 25
 Zahradníček Aleš 0 0 0,5 3 3 8 9,5 10 10 11  11  11