65. setkání

65. setkání účastníků projektu

65. setkání účastníků projektu se konalo ve čtvrtek 4. října 2012 v Praze v restauraci U Bronců, v termínu obvyklého spolkového setkání.

Účastnili se: Aleš, Vladimír, Vojta, Honzin, Martin a Milena Kolarik

1)      Vladimír nás informoval o úpravě vitríny v Divadle U Hasičů, kde jsou umístěny informace o našem Spolku (více v závěru článku).

2)      Vojta nám nastínil další možné vylepšení našeho webu (přesun diskusního fóra také na vets.cz, postupující práce na online mapě, vylepšení administračního prostředí pro administrátory-přesněji pro schvalovače dat, zřízení filtrů a možné vytvoření kalendáře), v rácmi těchto úprav také navrhla ještě letos jednu dodatečnou platbu pro našeho admina, proti čemuž nikdo neprotestoval

3)      opět se lehce plánoval seminář v prosinci, Vladimír již má pozvánky, které rozešle tak, abychom na počátku listopadu měli určitý přehled o počtech a mohli lépe zajistit financování akce, dolaďoval se plán přednášek (které budou v obvyklém duchu), jistou změnou bude předání spolkových odznaků, pochopitelně se počítá s vyhodnocením soutěže a vyhodnocením projektu jako takového, letos nebude součástí semináře Valná hromada, jelikož máme za sebou jednu mimořádnou. To ale nebrání v řešení důležitých otázek v rámci spolkové schůze, či schůze jednoty

4)      Vladimír navrhl, aby se pro „malé“ schůze nepoužíval termín „pivní“ setkání, alespoň v oficiální komunikaci. Což se jeví jako logické, takže budeme pravděpodobně používat označení spolková schůze – pro schůze, jichž letos moc nebylo a spolkové setkání (dříve „pivní“)

5)      Martin také připomenul naši účast na Dětském dnu v Českém Brodě, kdy se prezentovala jak naše jednota ČsOL, tak i Spolek a především naše novinka – stánek Spolku, jenž právě na základě poznatků z této akce bude mírně modernizován

6)      A také se již zvolna začíná pracovat na tisku naší letošní brožury, VPM města Kolín

Tolik k dnešku, těším se na další setkání v listopadu – poslední před seminářem.

Zapsal Martin

Naše prezentace v Divadle U Hasičů

Vitrína se nachází přímo naproti pokladně Divadla U Hasičů, Praha 2, Římská 45. Zapůjčena byla díky laskavému a vstřícnému přístupu vedení SH ČMS (Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska). Jsou v ní umístěny informace o činnosti Spolku pro VPM a jednoty ČsOL Český Brod, vč. vydaných brožur, tří čísel Monumentu a fotografie několika VPM. Dále propagační materiály ČsOL a na ukázku pár čísel Historického kaleidoskopu, vydávaného Asociací nositelů legionářských tradic. Vzácné jsou před nedávnem nalezené fragmenty pamětní desky z pomníčku padlého v květnu 1945 a několik odznaků.

Zarámovaný spolkový plakát v malém formátu bude umístěn v restauraci Rodinného pivovaru Neumann v Mělnickém Vtelně. Ta jistý čas patřila francouzskému legionáři Františku Zbrojovi. Již několik let je tam pověšen i obraz s informacemi a fotografiemi o odboji na sklonku II. sv. války a o partyzánském oddíle Národní mstitel, který v okolí operoval.

Zapsal: Vladimír