Zápis z 63. setkání účastníků projektu

Zápis z 63. setkání účastníků projektu

konaného dne 3. května 2012 v Praze, v restauraci U Bronců

účast: Vojta, Jirka, Honzin, Martin, Vladimír a Ondra.

Čistě technicky vzato se jednalo o 3. pivní setkání, které probíhají podle plánu 1x měsíčně, ale jelikož se nám i nadále nedaří naplánovat členské schůze a vzhledem k velké účasti jsem opět použil označení jako pro schůzi spolku.

program:

1)      Úvodní část skoro tradičně patřila ČsOL Český Brod, Vladimír nás krátce informoval o akci jednoty v Bílých Poličanech, o které bude sepsán samostatný článek

2)      Martin informoval o dění z Republikového výboru ČsOL, kde zastupoval předsedu

3)      Ondra odevzdal přestupní list do Českobrodské jednoty, čímž se vbrzku stane i papírově brodským členem

4)      A následoval spolkový blok, který zahájil tradičně dobře připravený předseda, mimochodem, setkání se účastnil kompletní výkonný výbor

5)      Vojta zahájil tím, že pro některé čtenáře je mírně matoucí, když je diskusní fórum na jiné adrese než jsou stránky vets.cz, takže dojde k přesunu diskuse také na vets.cz

6)      dalším bodem byl zajímavý nápad s včleněním filtru pro načítání dat, jakéhosi pokusného vyhledávání (i když to vlastně stále ještě plnohodnotné vyhledávání pochopitelně nebude), které usnadní badatelům život a hledání načtených informací

7)      posledním spolkovým bodem byla diskuse o vložení (respektive kam danou věc vložit) publikací sestavených naším členem, jednáním byl málo překvapivě pověřen Vojta

8)      a k větší členské diskusi se dostává tradiční téma, které postihlo i bývalý web. Jsme moc statický projekt, máme málo příběhů, chce to trochu oživit, zase už. Takže se na nové stránky bude zvolna sunout publicistika apod. Jedním z nápadů, který se zvolna (a velmi pomalu) klube je, aby i Monument  byl online, tedy, že by některé texty byly nejenom jednou za tři měsíce ve zpravodaji, ale i na webu. Při této příležitosti ovšem Martin zdůraznil, že zvláště u badatelské části je třeba velké opatrnosti, jedna u citací z cizích textů, shánění povolení s případným publikování a především v obsahu článků. V minulosti se mnohdy stávalo, že text byl tak trochu založen na autorově přání ve stylu „myslím si to tak, bylo to tak“, což dodnes vede k poměrně častým opravám na starém webu v textové části, kdy vycházejí na světlo denní poměrně banální chyby, které by na novém webu už být nemusely

9)      Tak či onak, zamysleme se všichni nad obsahem této „nové“ textové sekce, pro kterou se pracovně ukazuje potřeb a naplnit sekce „O projektu“, „Kdo jsme“, „Naše činnost, obnovení památek“, apod.

10)  Zavládla také shoda, že tempo a kvalita překlápění dat na nový web je relativně dobrá, na čemž mají hlavní zásluhu jak naší novější členové F. Jedlička, Z. Surýnek, tak i členové starší dobou členství: Vojta a Jirka

11)  Vojtovi a Honzinovi patří navíc dík za způsob jakým dávají dohromady spolkovou byrokracii (Honzin na schůzi dorazil s nemalým šanonem a nemenším přehledem o všem nezbytném), V. Jedlička dokončil kontrolu zápisu z Valné hromady a schválený návrh nových stanov poputuje na MV. Opravdu je vidět v systému řízení spolku výrazný posun kupředu.

Setkání bylo relativně krátké, skoro všichni výrazně spěchali, ale i tak se vyřešila kupa věcí. Asi jako bonus, který je však třeba zmínit – nebylo zakouřeno. To ale neznamená, že stále potřebujeme najít termíny pro větší schůze. Blíží se léto, hlavní hrobařská sezóna, takže vzhůru do plánování i hledání.

zapsal: Martin