31. setkání

Zápis z 31. setkání projektu mapování vojenských pietních míst

datum : čtvrtek 8. ledna 2009

místo: restaurace Plzeňka, Praha

účast: Standa, Jarka, Pepa, Vladimír, Aleš, Honzin, Martin

projednané body:

1) Předseda a paní Jarka nás obsáhle informovali o stavu našeho účetnictví s uzávěrku k 31 .12. 2008, výsledek naleznete již brzy  naší výroční zprávě. Nicméně hospodařili jsme dobře, dluhy nemáme a výhledy jsou naopak velmi dobré. Jen v letošním roce už jsme vybrali skoro 3 000 Kč na členských příspěvcích.

2) jelikož jsme tací dobří hospodáři, padl návrh, jenž asi budeme letos realizovat. Pořídíme si další členské triko. Tímto tedy startuje diskuse k tomuto tématu. Základem bude, že letos by to mělo být spíše s výšivkou a možná než triko polo košile. Nebojme se toho, nějaký peníz fakt je. Pro plně platící členy by triko bylo za manipulační cenu (okolo 50 Kč), pro ostatní za cca 105%.

3) pomalu začínáme chystat naší jarní prezentaci v hotelu Legie. Prvotní nástřel termínu je úterý 26. 5. od 15 hodin. Pepa zkusí zamluvit klubovnu čsOL a jestli bude termín volný, dáme vědět a akce bude v tento den. Program stejný jako na podzim, tedy představení spolku a seminář k VPM.

4) domluvily se i termíny na únor, březen a pochopitelně byl zopakován termín pro setkání v Hruškách.

5) a následoval asi nejhlavnější bod dnešního setkání, tedy úprava stanov. Jak již bylo diskutováno na semináři v Pardubicích a následně v členské diskusi budou se upravovat stanovy a to takto:

– mění se bod 3.5. na tuto definici:

„členský příspěvek je ve výši 50 Kč. Další příspěvek je dobrovolný“

tato podivná věta má jediný důvod, potřebujeme se stát neziskovou organizací s možností čerpat dotace a dary a toto je jedna z cest k tomuto cíly, co si budeme nalhávat, ať žije byrokracie

-bod 4.2.11 se celý vypouští

k účtu bude mít přístup několk osob, hotové peníze po kapsách moc nenosíme

-bod 2.1.

Uchovávat historii boje za svobodu a demokracii českého (československého) národa jako kulturní součást historie našeho národa.

-bod 2.2.

Přispívat k rozvoji národní hrdosti a kulturních tradic v oblasti vojenství.

-bod 2.3.

Spolupracovat s historickými ústavy, školami a dalšími subjekty  při vzdělávání školní mládeže i veřejnosti a při výzkumu v oblasti historie vojenství .

-bod 2.4.

Provozovat, to je především doplňovat, rozšiřovat a udržovat,  databázi vojenských pietních míst.

-bod 2.5.

Provozovat webové stránky s prezentací vlastní činnosti spolku, případně s prezentací činností smluvní osoby. Využívat databázi vojenských pietních míst především pro účely vzdělávání, dokumentace, výzkumné a kulturně-historické pro laickou i odbornou veřejnost.
-bod 2.6.

Pomáhat při propagaci vojenských pietních míst, jejich ochraně, udržování a případné obnově, a to v rámci vlastní činnosti spolku nebo i ve spolupráci s odbornou nebo i laickou veřejností, a to  především za účelem uchovávání takovýchto pietních míst jako kulturní součásti historie našeho národa.

-bod 2.7.

Poradenská, informační a vzdělávací činnost, včetně organizování a pořádání propagačních akcí včetně vlastního propagování.

– bod 2.8.

Vlastní badatelská a publikační činnost v oblasti vojenské historie.

– bod 2.9.

Vlastní spolkové vyžití členů.
tyto úpravy jsou opět nutné z důvodu finančního fungování spolku, bod 2.7. nám navíc umožní distribuci našich propagačních předmětů.

6) dalším námětem do členské diskuse budiž toto téma: zrušit či nezrušit online mapu

pro zrušení hovoří následující:

-část souřadnic má jistě větší nepřesnost než námi udávaných 5m, netřeba si nalhávat, že tam tu a tam je i 15m, protože část lidí prostě nech akceptovat, že souřadnice odečítaná z webu má už nějakou nepřesnost v sobě (a tedy postačí ji zapsat ve tvaru např. 50°14¨25“N, 014°25´26“E a ne udávat hodnotu v desetinných místech na řádu vteřin).

-je to pracné a zdlouhavé na tvorbu

-David je velmi zaneprázdněný a ani Martin na tom časově není nejlépe

-vzhledem k množství bodů je námi užívání sw (jenž je free) na hranici funkčnosti

-provoz online mapy nás taktéž něco stojí i finančně

Proto žádáme naše členy, aby se k rukám předsedy elektronicky vyjádřili do 31.3. kdy padne rozhodnutí jak dál. Jednou z možností je přechod od SHP ke KML a užívání aplikace Google earth, tak jak bylo předvedeno v Pardubicích.

Každopádně neuškodí, když u zahraničních VPM bude souřadnice jen pokud si jí bude přispěvatel opravu jist.

7)Martin taktéž prosazoval výrazné omezení zahraničních VPM bez vztahu k naší republice, ale většina je za zahraniční VPM zařazovat, jen v celkových počtech to budeme muset nějak výrazněji oddělit, přeci jen už jich máme taky pár set a tím pádem naše celkové číslo nahledaných VPM trochu zkresluje obraz celkový, tedy budí dojem, že vše je z ČR.

8) dalším návrhem bylo obecně zrušit seminář v Pardubicích a podobnou akci pořádat jen v Praze, ale toto nenašlo více než jednoho příznivce, ale i tak, prosíme naše členy, aby se k tomuto případně vyjádřili. Většina přítomných se drží toho, že je to nejen skvělá akce, ale i naše celkem velká tradice. A koneckonců, můžou Pražské prezentace třeba taky někdy dorůst do velikosti Pardubic, zatím k tomu však s účastí mají daleko

9) Martin informoval o průběhu lednové schůze HDK ČsOL, zvláště pak o postupu prací na Hrobu neznámého vojína, ano už zase vojína a ne bojovníka.

10) Vladimír předal do účetnictví finanční dar spolku od paní Anny Štrupové, čímž jí ještě jednou velmi děkujeme.

11) dohodli jsme se, že v rámci setkácní budeme jako spolek vybírat nějaký peníz na fond Národního osvobození, jenž bude schraňovat Vladimír a po naspoření nějaké kulatější částky je vždy odešle na účet NO.

12)Martin představil další díl z naší spolkové knihovny, tentokrát svazek č. 301, první 3 roky naší činnosti. To ten čas ale letí….

13)Pepa nás obšírně informoval o aktuálním dění v obci. Velmi dobrou zprávou taktéž je, že se naše Českobrodská jednota rozrostla o další tři členy, jen tak dál

a to je zhruba vše, diskuse byla ještě o málo bohatší, ale pro zápis toto postačí, myslím, že první letošní setkání co se práce týká nastavilo laťku pěkně vysoko.