32. setkání

Zápis z 32.  otevřeného setkání, konaného dne 19. února 2009 v Praze, v salónku hotelu Legie.

účast: Standa, Martin, Vladimír, Honzin, Pepa a Diana

1) na úvod dvě dobré a ještě lepší zprávy, první je, že nám Pepa z ČsOL přinesl na ukázku naši již opravdu tiskem vydanou brožuru Vojenská pietní místa Prahy 7, což je svazek 001, s tím, že vyšel i svazek č. 100 – Vojenská pietní místa města Český Brod. I když je to vlastně neuvěřitelné, náš spolek přispěl měrou vrchovatou, že je k dispozici několik tisíc tištěných brožur o vojenských pietních místech. Takže ještě doufáme, že nás také ČsOL nechá část nákladu distribuovat, je s podivem, že Pepa dostal jen jeden výtisk a to ještě ze dvou titulů. Doufejme, že to nepředznamenává nějaký problém, i když náš spolek je mistrem v řešení i neřešitelného.

Druhá dobrá zpráva je, že náš spolek se dočkal i hmotného majetku a to tak, že jsme zakoupili skenr (Canon Lide 100) pro potřeby častého skenování všeho možného na všemožných místek. Celou akci skvěle logisticky pokryl Vladimír (mimochodem, když se něco kupuje na spolek, neopomínejme si nechat na fakturu napsat, že kupujícím je spolek-což Vladimír pochopitelně učinil, ale např. Martin vůbec netušil, že by se to mělo dělat). Skenr je nyní u Vladimíra a jeho zapůjčení si dojednávejte s ním, ale už na místě se hlásil Standa, a,,,,, Mimochodem v Honzinovi se nezapřel úředník a už se hlásil do případné inventarizační komise, takže bychom měli dělat inventury na jaře, aby měl pokryté obě pololetí a nestrádal.

2)Další bod je tradiční, Martin opět unavoval, prosil a upřesňoval detaily o přesnosti souřadnic. Je asi pravda, že snad vše už bylo řečeno, takže jediné- není nezbytné uvádět souřadnici, když není jistá a její vznik je založen pouze na nějakém odečtu z internetového prohlížeče. Naopak o mnoho řádů je cennější přesný popis, kde se VPM nachází. Pochopitelně měření pomocí GPS jsou vítána.

3)Pro garanty Martin znovu požadoval, aby neopomínali upřesňovat komu je ještě třeba poděkovat za pomoc při vzniku příspěvku, protože při množství našich přispěvatelů už není v silách vkladačů/správců toto stále kontrolovat a byla by věčná škoda, kdybychom komukoliv díky zůstali dlužni.

4)Honzin nám představil projekt „Má vlast v srdci Evropy-poznej ji a chraň“, do které nás přihlásí a bude nás průběžně informovat co jest nového.

5)Vlastně ještě jedna sakra dobrá zpráva, Vladimírovi se podařilo získat původní knihovnu ČSBS z Prahy 3, kde je několik desítek naprosto unikátních položek a i zbytek určitě není na vyhození. Máme se tedy těšit na hodiny s knihou.

6)Na to plynule navázal Pepa, jenž nám představil celou řadu knih jak z produkce AVIS (ke které se stále není možné civilizovaným způsobem dostat, což je věčná škoda, ještě, že už bude brzo burza v Praze a snad se nám zadaří si na další pololetí nakoupit knihy, které by sice oficiálně měli být zadarmo………) a ČsOL, hlavně pak paměti gen. Sedláčka, už jen rychlé prolistování zavánělo pár hodinami čtení.

7)A na to Pepa navázal informacemi o plánovaných akcích ČsOL, hlavně pak zájezdech, na které bychom velmi rádi stejně jako v minulosti vyslali své zástupce. Taktéž jsem částečně předjednali návrhy na vyznamenání a podobné veci pro naše členy (myšleno členy Brodské ČsOL, již je stejně mnoho členů spolku členem). Akce ČsOL po jejich schválení včas vystavíme na náš web a zájemci se budou moci přihlásit u Pepy.

8)Vladimír nás seznámil s průběhem skenování fotografií u br. z ČsOL (ne zcela si přeje zveřejnit své jméno, ale patří mu velký dík), s tím, že celá akce má velmi zdárný průběh. Čtenáři webu se mají opět nač těšit.

9)Ohledně publikační činnosti jsme vzali na vědomí, že letošní sadu brožur za VPM bude chystat Ivo a bude se jednat o dva svazky z Pardubicka a Hoznin se k tomu připojí s legionářskými deníky.

A to je skoro vše, zapisovatel Martin musel odejít dříve než se vše probralo, takže třeba ještě něco bude doplněno…

m