33. setkání

Zápis z 33.  otevřeného setkání, konaného dne 28. března 2009 v Praze, v restauraci U Bronců.

účast: Standa, Martin, Vladimír, Honzin, Diana, Jiří Porteš

1) do našeho spolku vstoupil pan Jiří Porteš z Prahy

2) Honzin v zastoupení předsedy Brodské ČsOL předal Martinovi pamětní medaili ČsOL

3) Honzin si jako první vzal na posouzení CD se skenovanými knihami od našeho příznivce z USA, jde převážně o vojenskou problematiku a určitě najdou využití pri badatelské činnosti

4) vzhledem k nemožnosti dále udržovat v chodu naši mapovou aplikaci, bude tato aplikace od 1. května zrušena a nahrazena vydáváním souborů ve formátu KML (do aplikace Google earth), k tomu Standa sepíše nějaký drobný návod, který dáme na web, společně s odkazem kde u nás najít právě naše KML soubory. Soubory SHP se budou tvořit i nadále, protože svoje uživatele si také našly.

5) zahájili jsme distribuci knih z naší edice Knihovna, Vladimír s Honzinem zajistí dodání našeho dílka do 46 poboček Městské knihovny v Praze a taktéž osloví i Národní knihovnu, Martin to samé provede v Brodě

6) Honzin vyřídil pozdravy od klubu okolo tvrze Bouda, kteří mají ve svém srubu zatím nejhlouběji položené VPM, které jsme dosud registrovali

7) Honzin poreferoval o postupu prací na legionářských denících a probrali jsme možnosti jejich umístění na web, tedy bu’d jako jeden celý text, nebo jako nějaké menši pod-stránky apod.

8) blíží se termín prezentace našeho spolku v hotelu Legie (2. 6.), takže se zvolna ladí program, v zásadě to bude stejné jako minule ale pokusíme se lépe zvládnout zvaní osob, aby účast byla přeci jen o něco větší, pozvánky bude rozesílat předseda spolku

9) větší diskuse byla na téma „nedodělané“ VPM ve smyslu nekompletních dat určených pro zařazení, víceméně zavládla shoda v tom, že vkladač nemá většinou možnost posoudit, kdy je příprava kompletní (např, jsou-li přepsaná všechna jména, nebo jich pár desítek ještě chybí dopsat) a tedy hromy a blesky budou na hlavu vkladačů padat o něco méně. Ujme se systém kdy vkladačí dávají „nedodělky“ k dopracování průběžně garantům (viz. vlastní mejl pro garanty, atd., atd.), budeme ctít zásadu, že VPM v ČR musí být při prvotním vložení na web co nejkompletnější podle vzoru (pochopitelně ale např. nemusí být souřadnice, důležité je hlavně správně určit lokalitu kde se VPM nachází), naopak u VPM v zahraničí (zvláště u těch se vztahem k ČR, ČSR) může být příspěvek o něco chudší (postačí určení VPM a lokalita, pak pochopitelně co nejvíce dalšího, ale budeme v tomto směru tolerantnější), znovu však zdůrazňuji – zahraniční VPM se vztahem k naší zemi, ne každý pomník v zahraničí !

10) při vkládání opravdu velmi dlouhého seznamu osob k VPM je možné použít i aplikace MS Excel (je-li to výhodné, např. obsahuje-li seznam položky, které se lépe ujmou v tabulce než v psaném textu), dočasně by se takové VPM vkládalo, tak, že Roman vloží VPM bez seznamu v excelu a Martin pak dovloží tu tabulku (protože tam si to žádá ještě drobnou úpravu v jiném editoru a to už by se náš systém moc zahlcoval) a časem tento „trik“ naučí i Romana, předpoklad je, že tato cesta stejně moc užívat nebude neb Roman poslední vložení seznamu zvládl skvěle

11) určili jsme několik dalších termínů pro naše akce, takže v dubnu se uvidíme 17, v květnu 28 a v červnu na prezentaci 2. Květnová schůze bude hlavně zaměřená na doladění naší prezentace. Zároveň Vladimír chystá akci na 8. 5., znovuobnovení desek na VPM v obci Mělnické Vtelno, které spolufinancoval náš spolek. Na akci jsou velmi vítání členové našeho spolku, zatím jede Vladimír, Diana, Standa a Honzin. Kdo si přidá, nechť laskavě informuje Vladimíra.

12) Martin informoval o zájmu pořadatelů Okruhu Českobrodského mít v přidružené výstavce něco o Českobrodské jednotě ČsOL, Martin vypracoval plakát o historii této jednoty, který pořadatelů, předá včetně několika brožur z edice Knihovna, jelikož je termín na spadnutí (1.5.) je už malá šance, že se bude účastnit někdo z nás z důvodu nabitého programu (a Martinovi návštěvy v „nejlepší“ nemocnici v zemi), ale bude dobré s touto akcí počítat na rok 2010 a případně na tento termín přesunout i naši Brodskou schůzi, kterou máme v červnu

13) Standa nás informoval o možnosti ideově motivovat vytvoření plánovaného internetového obchůdku pro veterány, což je z naší strany stále nedočkavě očekáváno a budeme rádi, jestli tady někdy někdo takovou věc spustí

14) Martin a Vladimír ostatní informoval o iniciativě Občanského sdružení Lidice, které se snaží zabezpečit dodržování klidu na pietním území Lidického památníku. Asi se to bude zdát neuvěřitelné, ale na území památníku se prohánějí lidé na motorkách i autech a jelikož tam není polopatická cedule „Zákaz vjezdu“, tak v tom asi hodlají pokračovat. Dle informací jenž máme, cedule, že se jedná o pietní území, ale to některým našim spoluobčanům zjevně nestačí. Plně podporujeme aktivity Občanského sdružení Lidice v této záležitosti, vážíme si, že sjou taková sdružení, která dbají na, na co by měl dbát především někdo jiný (v tomto případě Ministerstvo kultury, jenž je zřizovatelem památníku Lidice), ale co si budeme nalhávat, vzpomeňme na mejdany na Vítkově a je nám vše jasné. Ještě jednou hodně zdaru Lidickým a především pevné nervy.

15) tato sobota asi byla přímo předurčena k tomu aby se dala rozdělit na dobré a špatné zprávy, tak když jsme u těch horších, máme tu ještě jednu položku na seznamu. Martin je členem Meziresortní koordinační komise pro válečné hroby, je pro naši jednotu ČsOL velkou poctou, že byl za ČsOL do této komise jmenován neboť tím získáváme možnost o něco aktivněji se podílet na problematice pietních míst a válečných hrobů. Již Martinova prvotní informace o jednání komise bylo nadějné v tom, že komisi perfektně funguje, všechny podklady a informace mají logiku, vlastně není problém. No ale jeden by se přeci jen našel. V rámci reorganizace bude zrušen samostatný referát pro Válečné hroby na Ministerstvu obrany. Ten dosud nebyl nijak velký, ale i tak skončí. Snad malou náplastí na takovou ránu pro nás je, že část lidí zůstává, MO s péčí o VH nekončí a v rámci Odboru mimoresortní spolupráce se pojede dál, ale nelze se zbavit dojmu, že nyní to bude ještě o větší kus více záležet na osobním nadšení těch několika málo (dvou) nadšencích pro danou problematiku. A to zrovna ve chvíli, kdy se podařilo zprovoznit novou verzi centrální evidence válečných hrobů, která jistě bude časem i veřejně přístupná, rozjíždí se projekt „Legie-100“  a mnoho dalších akcí. Nezbývá nám než popřát mnoho zdaru v úsilí zbývajícím na MO v péči o válečné hroby.

16) Vladimír, který se zvolna bude začleňovat do tiskové a publikační komise si vezme na svá již notně zatížená bedra ještě zvažovanou variantu tvorby rozhovorů s veterány pro náš web  a zpravodaj Monument

17) a závěrem omluva Martina za jeho neobratnost při diskusi na téma „nedodělky“ a jejich zařazování na web, Martinovou leností a neumělým mistrovstvím zkratky, kdy část přispěvatelů označil jako VIP (místo aby se rozepsal v čem toto spočívá) se nejspíš opravdu nechtěně dotkl několika členů spolku. Za to se moc omlouvám, nebylo to nijak úmyslné a doufám,že už jsme si to vyříkali. Takže všichni přispěvatelé jsou si pochopitelně rovni a oním nešťastným VIP nebylo myšleno nic jiného, než to, že u části přispěvatelů se prostě příprava přenese na garanty (odtud to VIP).

18) nu a závěrem ? kdo v sobotu vynechal pochybil, neb předseda měl narozeniny…