164. setkání

164. setkání Spolku pro VPM a jeho příznivců se konalo ve středu 4.5.2023 v restauraci U Matějíčků
Zúčastnili se:  Jiří, Petr, Michal, Vláďa J.

  1. Obecná témata.
  2. Aktivity našich vkladačů a přispěvatelů
  3. Co dál? 
  4. Mohli bychom si jít zastřílet
  5. Příští schůze  – možná host s tématem války 1866

zapsal: Jiří 
příští schůze: 1.6.2023