45. setkání

Zápis z 45. setkání účastníků projektu mapování VPM

Konaném v úterý 23. března v restauraci U Bronců v Praze.
Účast: Feďo, Honzin, Jirka, Aleš, Pepa, Vojta, Vladimír, Martin a Tomáš

Program jednání:

1) Honzin již nachystal geocache pro akci v Mělnickém Vtelnu, která zde bude v dohledné době umístěna

2) zároveň si Hoznin na svá bedra naložil i potisk (popis) stuh pro kytice na pietní akty

3) Vojta nás seznámil s možnostmi našeho nového diskusního fóra, bude mít celkem 4 části (spolek, ČsOL, projekt a veřejná), přičemž pouze veřejná část bude viditelná i nečlenům. Změnou bude to, že tentokrát diskuse už nebude hluboce zapuštěná do členské sekce, ale bude na ní přístup i z hlavního menu. Pro jistotu k ní Vojta dodá i návod k použití a struktura bude vznikat postupně, protože se nám ji ne zcela podařilo nalinkovat na místě od stolu.

4) Vojta nám také představil možnost tvorby databáze pomocí formuláře, kterážto forma je použitelná pro zpracování VPM. Ještě budeme muset doladit, ale podobný způsob i pro osoby a vzájemné propojení těchto už nyní velkých balíků dat

5) Pepa nám podal podrobnou informaci o dění v ČsOL. Předně byl schválen rozpočet, včetně našich požadavků, další důležitou položkou jsou tématické zájezdové akce (zájemci nechť se hlásí u Pepy). V neposlední řadě nám bylo doporučeno informovat o akcích dotovaných obcí i na webu ČsOL. A Honzin dostane na starosti péči o geocaching v rámci obce, kde povede mimo jiné právě vydané geocoiny ČsOL, které mají sloužit propagaci obce.

6) Jak Pepa, tak i Feďo připomenuli nadcházející odhalení pomníku E. Beneše v Brně, které proběhne 10. dubna

7) do Českobrodské jednoty ČsOL se přihlásil veterán Tomáš Sehnalík, který zároveň vstoupil i do Spolku

8) Feďo nás informoval o svých aktivitách ze kterých lze vybrat z mnoha, např. fakt, že v čtvrtletníku Národopisná revue bude třetí číslo věnováno legionářům a bude vhodné připravit nějaké texty. Navíc se zvolna blíží sté výročí vzniku Československých legií. Rádi jsme přečetli i jeho text v časopise Přítomnost

9) Martin představil znovu nastartovaný projekt mapování vojenských prostorů, který má být nedílnou součást celého kompletu skládání dat: vojenská pietní místa – medailony hrdinů – insignie – prostory. Smyslem je získat úplnou představu o naší historii, tedy daná osoba žila (medailon) – někde sloužila (prostor) – u nějaké jednotky (insignie) a někde je po ní památka (VPM).

10) v rámci diskusí o 3. fázi, kdy se vlastní web bude nahrávat na internet, se vlastně offline stane právě z té zálohy (která se bude nahrávat) a stávající offline se stane centrálním uložištěm dat (budou tam i nadále veškerá dohledaná data k dané lokalitě)

11) náš člen sestavil dva sborníky o VPM na Pardubicku, na základě prvních ohlasů na ně, je možno říci, že se jistě dají brát za bohatý zdroj k mapování VPM, určitě je však třeba přihlédnout k některým nedostatkům v nich uvedených. Předně je to namíchání „nejistých“ lokalit mezi jisté. Tedy jako bychom dali badatelnu mezi VPM. K tomu jsme se dohodli, že i do našich brožur můžeme věci z badatelny vkládat, ale jasně a přehledně oddělené do samostatné části. Nelze jen podle data úmrtí odhadovat zda místo je či není VPM. Nemalou chybou je ne zcela přesná práce se zdroji, ale na to si naši přispěvatelé většinou dávají pozor a nestává se jim, že by neuváděli některé údaje, případně byly údaje nepřesné (např. datum pořízení fotografie apod.). Stejně tak u souřadnic je třeba uvádět, čeho je to vlastně souřadnice v případě, že to není z popisu v umístění zřejmé, nebo se nabízí více variant.

12) Hrušecká akce už se více než blíží, zájemci o účast se jistě už Petrovi přihlásili, kdo tak neučil nemá už mnoho času. Pro vojáky je doporučená uniforma vz. 97, maximálně vz. 95, ale jak zdůraznil Honzin, včetně vyznamenání.

13) dořešil se krátkodobý problém s nemožností vkládat na web, kdy nám Estránky navýšili limity pro příspěvky, fotografie a další položky, takže máme zase na nějaký ten pátek volný prostor pro data a mapování

14) neopomenuli jsme i relativně nepříjemnou věc, a to je „vykrádání“ našich dat ze strany jedno úřadu jenž má na starosti evidenci VH, plně doufáme, že se situace civilizovaně vyřeší. Ještě nikdy jsme nikomu neodmítli naše data poskytnout k využití. Ale aby si státem (městem) placený úředník data vzal a použil je bez předběžného povolení nepovažujeme za normální. Co času by se ušetřilo, kdyby dotyčná osoba nejprve napsala a pak konala. Rádi s úřady spolupracuje (byť s některými úřady a to i historickými je to vlastně nemožné), rádi úřadům pomáháme a jme rádi když úřady pomohou nám. Ale vše v rámci pravidel.

  zapsal Martin