Seminář Spolku pro mapování VPM, o.s. a Jednoty ČsOL Český Brod

  Ve dnech 23.-25.4.2010 se v Hruškách u Břeclavi uskutečnil jarní seminář Spolku pro mapování vojenských pietních míst, o.s., kterého se zúčastnili také členové Jednoty ČsOL Český Brod.
Kromě výměny aktuálních informací, zkušeností z mapování pietních míst a diskuse,
se účastníci semináře zabývali též problematikou zpracovávaní deníků legionářů pro jejich zveřejnění a jinými aktuálními tématy.
Členové Spolku a Jednoty ČsOL v Českém Brodě se v sobotu 24. dubna dopoledne poklonili památce osvoboditelů u pomníků padlých rudoarmějců v Týnci a v Břeclavi, kde též položili květiny. Padlé příslušníky Rudé armády na pomníku v Týnci připomíná nápis: „Děkujeme hrdinům, kteří dali to nejdražší, co měli, aby náš národ mohl žít. Zde z ruské krve se rodila naše svoboda. R. 1945. Věnují občané Týnce.“
A aby byla vzpomínka častěji připomínána, vytvořil a založil zde Petr Tichý multikeš číslo: VPM-0002 – z řady keší (schránek, pokladů Spolku pro mapování VPM) – název momentálně nezveřejněn (není spuštěna). Je umístěna v blízkosti cyklistické stezky, což zaručuje její časté návštěvy, a tak kontrolu pomníku na dálku. Je stejně jako VPM-0001-Český Brod zaměřena na historii a aby byla více atraktivní pro lovce pokladů (kačery), je označena jako vojenská, tzn. že se smí vyměňovat jen předměty s vojenskou tématikou. Již teď jsou ve skrýši připraveny poklady pro první lovce a jsou velmi zajímavé! A v souvislosti s jejím spuštěním provedli členové-kačeři Jednoty ČsOL Český Brod – tzv. Betatest a musíme uznat, že to nebude lehké! Odpoledne se pak za velmi příjemného jarního počasí zúčastnili pochodového cvičení v oblasti Dolních Věstonic, Dívčího hradu a Pálavy.
V neděli ráno proběhl pietní akt u pomníku rudoarmějce v obci Hrušky. Škoda, že obec neprojevila větší, spíše vůbec nějaký zájem o probíhající pietní akt, snad to bylo zapříčeněno pietními akty v předcházejících dnech v režii místních politických stran.
Po tomto aktu byl přejezd k pomníku velké tankové bitvy před Brnem. Zde proběhl skromný pietní akt, v dopoledním slunci se zde vystavený tank vyjímal v celé své kráse. A konstatovali jsme, že obec pečuje o tento pomník i okolí. A jak je zvykem, v okolí pomníku byla odlovena keš ,,Svoboda pro Brno GCQDW1“, která je také zaměřena na vojenskou historii daného místa.
Poté se celá skupina přesunula přímo na bojiště Bitvy tří císařů k Mohyle míru. Zde na místě legendární bitvy u Slavkova (2.12.1805) v muzeu sousedícím s památníkem byla shlédnuta multimedíální výstava ,,Bitva tří císařů-Slavkov/Austerlitz 1805“. Expozice je netradičně koncipována a přináší takový pocit, že prožijete slavkovskou bitvu s prostými vojáky i jejich veliteli. Samozřejmě zde jsou k vidění originály – zbraně, uniformy a jiné památky.
Následovala návštěva kaple nad hroby zde padlých vojáků vojsk francouzských, rakouských a ruských. Zde jsme pietně položili květy a vzdali tak hold 30 000 padlým vojákům tohoto konfliktu. Následně proběhlo mapování okolí pietního místa pro potřeby zařazení do evidence Spolku pro mapování VPM. Samozřejmě, že byla odlovena také tématická keš ,,Mohyla míru GCAKZF“.
Tímto se společná akce ukončila, jedna část odjela k Ořechovu a druhá navštívila zámek Slavkov. Tam si se zájmem prohlédli výstavku ČsOL Mělník k historii čs. legií.
Pouhou náhodou se druhá skupina krátce zúčastnila pietního aktu v Tvarožné, který pořádala obec ve spolupráci s ČSBS, ČsOL a dalšími subjekty k uctění památky obětí válek. Byla zde k vidění i historická bojová technika, např. terénní automobil Jeep, kanon a kulomet Maxim, čestnou stráž u pomníků a pamětní desky drželi příslušníci klubů vojenské historie v dobových uniformách Rudé a rumunské armády. Akce měla důstojný průběh a setkala se s příznivým ohlasem zúčastněných.
Nutno konstatovat, že vše proběhlo v klidu a pohodě. Všem kolegyním a kolegům patří dík za účast při pietních aktech a gratulace k vynikajícím sportovním výkonům při přechodu hlavního hřebene Pálavy!
Na závěr poděkujme Petrovi za zabezpečení celé akce. A protože to byla dle jeho slov ,,opravdu poslední“ akce na daném místě, nezbývá než poděkovat za tři příjemné a zajímavé víkendy v uplynulých letech.
A již zaznívá skoro hamletovská otázka: ….Kde být a pobýt v roce 2011?

P.S. Všichni přítomní kačeři (lovci, hledači pokladů-keší) litovali, že Jednota ČSOL Český Brod ještě nemá přidělené GC (Geocoiny-mince), vyrobené v režii ČsOL, protože toto je právě ta správná doba a místo  pro jejich vypuštění  na cesty po bojištích a významných místech. Kačeři se shodli, že zřizování schránek (keší) k zajímavým, ale i osamělým či jinak významným místům zvyšuje všeobecné povědomí o historii daných míst a celkově zlepšuje národní hrdost. Neboť čím více lidí navštíví ukrytou schránku, tím více se jich seznámí s historií, hrdinstvím a osudy obyvatel naší vlasti. A protože je společenství kačerů (lovců pokladů) veskrze soutěživé a zvědavé, lze cíleným rozmístěním schránek provést hledače pokladů po velkém území. Protože hledači zapisují své pocity z místa hledání na domovskou stránku skrýše, je to zároveň zpětná vazba o stavu daného pomníku, desky, hrobu.

Text: Ferdinand Vrábel, Jan Kincl a Vladimír Štrupl,
členové Spolku pro mapování VPM o.s. a Jednoty ČsOL v Českém Brodě
Foto: Vladimír Štrupl