48. setkání

Zápis ze 48. setkání účastníků projektu

konaného dne 22. června v Praze, v restauraci U Berana

účast: Standa, Aleš, Martin, Vladimír, Diana, Vladimír Ježek a jako host Z. Maršálek

program:

1) V úvodu Standa vyřídil formality nezbytné pro „papírové“ přijetí nového člena Vladimíra Maršálka a totéž dokončil i u Tomáše, který vstoupil před nedávnem.

2) Martin, který dorazil pozdě (už zas) ve velké stručnosti nováčkovi objasnil proč vlastně spolek vznikl a jaké má cíle do budoucna i do vzdálené budoucnosti.

3) Následně Martin přítomné informoval, že letošní (no spíše loňské) knížky z edice Knihovna by snad již možná určitě měly být v tisku. Jedná se o město Beroun a okres Jeseník.

4) Je jasné, že letos už opravdu, ale opravdu musíme ustanovit pravidla pro přechod na 3. fázi projektu, tj. vymyslet nový systém vkládání dat, jejich evidenci a vše okolo nového webu. Mezníkem pro „závěrečnou“ diskusi na toto téma by měl být zimní seminář.

5) Domluvil se další termín setkání a zvolna se také blíží spolkový výlet.

6) Neuškodí si připomenout něco o geocoinech ČsOL, které dostala na starost naše Českobrodská jednota. A Přibývají i schránky pro geocaching, které založil náš spolek. Jirka upravil obě stránky, kde je naše práce zaznamenávána.

7) A s velkým zaujetím jsme si vyslechli zážitky z výletu na západní bojiště, které organizovala ČsOL a Ministerstvo obrany. Stejně jako vyprávění našeho hosta Z. Maršálka.

zapsal Martin