50. setkání

Zápis z 50. setkání účastníků projektu

konaného dne 14. září v Praze, v restauraci U Berana
účast: Jirka, Vojta, Aleš, Honzin, Vladimír, Diana a Martin

program:
1) Předně je třeba ještě jednou zdůraznit, že toto byl v pořadí náš padesátý sraz, neskutečné jak ten čas letí a co vše se nám za ta léta podařilo dokázat.

2) Ohledně problematiky sestavování knih do edice Knihovna jsme se rozhodli prozatím žádné další nechystat. Důvodem, je, že dosud ani ty loňské nebyly vydány a není nám znám jejich osud. Navíc v současné době je ani nemá kdo sestavit. I když data by byla.

3) Spolupráce s KVH Beskydy – obecně nikdo nebyl proti, potíží je naše až neskutečná vytíženost (i když to tak možná nevypadá, volný čas nemá nikdo). Jelikož se vše vzal pod svou patronaci Petr a Moravská část obecně, je jasné, že se pokusíme pomoci co nám budou síly stačit.

4) Zimní seminář – více než rychle se blíží, takže, přes Pepu si vyžádáme místo (do 30/9), Honzin a Jirka s Alešem se opět postarají o logistiku akce. Přednášky si nachystají jednotlivý účastnící, předběžně (víceméně závazně) už je přislíbili Martin, Hoznin, Vladimír a Jirka. Do 30/9 tedy bude jasná lokalita a do 15/10 bude moci předseda společně s Vladimírem rozeslat pozvánky.

5) Jirka nachystá seznam cen do naší celoroční soutěže, a mimochodem i soutěž se zvolna blíží ke své uzávěrce.

6) Situace nás nutí vyhlásit konkurs na 4. vkladače. Zájemci neváhejte! Je to neobvykle nevděčná práce. Vkladač je vždy kritizován, ale zase má relativně nejvíc práce (přispěvatelé a garanti prominou, jejich práce je také nezastupitelná, ale jim nikdo nespílá).

7) Naplánovali jsem termíny schůzí na říjen a listopad. Především v listopadu si sebe navzájem užijeme dosyta.

8) Byl zvolen hlavní garant pro přechod na 3. fázi. Stal se jím Vojta Stráník, který se uvolil celý přechod řídit, plánovat a v nemalé míře si i odpracovat. Díky za elán s jakým se do tohoto monstr díla pouští. Ostatní mu jistě rádi pomohou s radou a pomocnou rukou. Každopádně hlavní slovo bude na něm.

9) Zahájili jsme sbírku na tento přechod, na místě se vybraly 4 tisíce Kč a další nemalý peníz byl přislíben.

10) Jako jeden z hlavních úkolů pro rok 2011 jsme určili členskou inventuru. Je zjevné, že část členů prostě nemá žádný zájem o spolkovou činnost a je třeba zjistit, zda vůbec ve Spolku být chtějí.

11) Dalším úkolem bude vytvoření jakéhosi členského kodexu (doplňku ke stanovám), který upřesní některé relativně samozřejmé, ale nevykonávané činností našeho členstva. Např. povinnost, se alespoň jednou za měsíc podívat na členské fórum. O povinnosti si zde zřídit účet ani nemluvě.

12) Vojta zařídí, aby se registrovaným členům a přispěvatelům z diskusního fóra dali rozesílat upozornění na důležité zprávy a hlasování.

13) Jako záložní administrátoři diskusní fóra byli určeni Martin a Jirka.

14) Na výročním semináři (listopad) se plánuje výběr příspěvků na rok 2011. Toto nezaměňovat se sponzorstvím přechodu na 3F. Jedná se opravdu o dvě rozdílné a zcela nezávislé finanční kupky.

15) Mimochodem pro přechod na 3F při členském hlasování (fyzickém a elektronickém) bylo pro 12 členů z 12, kteří se hlasování účastnili. Škoda, že se nevyjádřili všichni.

16) Na říjnové, maximálně listopadové schůzi bychom rádi dořešili myšlenku na zadání výroby dalších členských triček, mikin apod.

17) V rámci semináře v listopadu by měl vzniknout plán spolkových výletů na rok 2011.

zapsal: Martin