51. setkání

Zápis z 51. setkání účastníků projektu

konaného dne 13. října v Praze, v restauraci U Bronců
účast: Jirka, Honzin, Vladimír, Diana, Martin, Standa, Pepa a Tomáš

program:
1)Řešili jsme letošní přírůstek do edice Knihovna, bude se jednat o VPM okresního města Kladno. Finalizaci, tedy dohledání posledních několika VPM si vzal na svá bedra Pepa.

2)Po hlasování jak v diskusi, tak i na místě jsme došli ke shodě (naprostá většina byla pro), že ulice jako VPM nebudeme mapovat a počítat.

3) Upravili jsme termín schůze na listopad, schůze bude již 2. 11. a to na novém místě, v restauraci U Sovy na Senovážném náměstí v Praze.

4)Pepa nás informoval o aktuálním dění v ČsOL. V současné době má Brodská jednota dostatek prostředků na důstojné zabezpečení plánovaných akcí do konce roku, včetně závěrečného semináře. Ohledně přihlášek do ČsOL je potřeba u dvou přihlášek doplnit fotografie (Kapavík, Vrba).

5) Dále byl na programu pochopitelně seminář a Výroční setkání. Místo (klubovna ČsOL v hotelu Legie) již je zajištěné. Prosíme i členy, kteří obdrželi elektronickou pozvánku, aby účast potvrdili u Vladimíra pro sestavení prezenční listiny. Je to nezbytné i z důvodu logistického zabezpečení. Materiálně (počítače, apod.) se o akci postarají Pepa, Jirka a Standa. Pepa dále přislíbil další přednášku na téma Českobrodská jednota ČsOL a ČsOL obecně. Tisk materiálu pro akci je taktéž domluven.

6) Ohledně pamětních listů pro rok 2010 – je stále možnost podávat návrhy do členské diskuse.

7) Zvolna se nám blíží ukončení letošního kola naší soutěže. Poslední říjnový den Jirka uzavře počty. Zároveň zveřejní ceny pro výherce. A možná bude i překvapení. Ceny se budou předávat na výročním setkání. Zároveň na Jirku vyšla i výroba diplomů k soutěži. Ale patří mu také i dík za celoroční zajišťování této akce.

8) A na závěr hlavní diskuse jsme se shodli na termínu schůzky jednoty ČsOL Český Brod v Kolíně a to na 14. listopadu.

zapsal: Martin