Zápis z 61. setkání účastníků projektu

Zápis z 61. setkání účastníků projektu

konaného dne 26. ledna 2012 v Praze, v restauracích U Rychtiků a U Bronců
účast: Vojta, Jirka, Honzin, Aleš, Tomáš, Zdenka a Martin

program:

1)    Podstatná informace na úvod, poplatky za oba naše weby pro rok 2012 jsou uhrazeny.
2)    Náš člen Mgr. Vladimír Ježek vypracoval návrh stanov, byli rozeslány a vypadají velmi dobře, Vojta nás seznámil s jejich námětem a diskuse k tomuto tématu se nyní přenese (doufejme) do naší elektronické diskuse. Prosíme všechny naše členy k účasti v ní. Bude k tomu založeno samostatné diskusní vlákno.
3)    Martin podal informaci o nedávné schůzi Historicko-dokumentační komise ČsOL, kde byla představena činnost našeho spolku i možné využití našich výstupů a databáze pro doplnění oficiálních seznamů válečných hrobů, kde jak víme, tu a tam nějaký ten válečný hrob ještě evidence nedoznal.
4)    Následovala Honzinova chvilka, který se již ujal své role pokladníka. Jestli bude dále postupovat jako na první letošní schůzi, budeme spolkem bohatým, první letošní setkání spolku na darech přineslo více než 1500 Kč. Takže dárcové neváhejte, Honzin je vždy připraven dary přijímat.
5)    Následovala celkem nemilá chvilka, kdy jsme se museli přesunout z jedné restaurace do druhé. Zpočátku jasná a poklidná akce se díky nemístní poznámce jednoho z obsluhujícího personálu stala celkově důvodem k tomu, že se i do budoucna raději přeci jen zaměříme na nám starou a dobrou restauraci U Bronců, kde jsme asi o něco více vítáni, než v té, jejíž jméno už jsem při psaní zápisu zapomněl.
6)    Do budoucna budeme muset vymyslet systém plánování oficiálních schůzí, a to i tak, že by část z nich našla ve spojení s další akcí termín o víkendu. Přítomní se však shodli na tom, že dočasně mohou být využita dříve naplánovaná pravidelná čtvrteční setkání jako termín pro schůze. Toto řešení je však dočasné. Pro oficiální schůze potřebujeme tedy najít nejen systém hledání termínu, který bude vyhovovat většině, ale případně i místo, které uspokojí většinu.
7)    Po přesunu do restaurace U Bronců, která nám už tolikrát poskytla azyl následovalo školení, kdy Vojta Zaškolil Martina a Honzina do provozních věcí nových stránek, včetně vkládání dat.
8)    Na závěr nás Tomáš překvapil svým koníčkem, výrobou taktických náramků, jenž kvalitou s klidem předčí profesionální výrobky (natožpak dovážené šunty, jichž je všude čím dál tím více). Vše pochopitelně spojil s bohatou ukázkou svých výrobků, je vidět, že jsme spolek mnoha talentů a dovedností.

To je vše, příští týden nás čeká první z pravidelných čtvrtečních setkání, což je novinka, která se doufejme ujme. A mnohé nasvědčuje tomu, že náš člen Feďo už rozjel přípravy akce cyklopřejezdu z rodiště M. R. Štefáníka (Košariská) do rodiště T. G. Masaryka (Hodonín). A že je s tím kupa práce, o tom netřeba pochybovat.

zapsal: Martin