156. setkání

156. setkání Spolku pro VPM a jeho příznivců se konalo ve středu 1.6.2022, v restauraci U Matějíčků
Zúčastnili se:  Jiří, Marek, Petr, Jan a host Michal

  1. Vkládání
  2. Diskuze o aktualizaci vizuální podoby stránek
  3. Provoz Spolku
  4. Michal projevil zájem o vstup do Spolku 
  5. Michal prověří stávající stránky a navrhne možné změny
příští setkání: datum bude – vzhledem k státním svátkům a dnům volna –  ještě upřesněno v(restaurace U Matějíčků)
zapsal: Jiří