154. setkání

154. setkání Spolku pro VPM a jeho příznivců se konalo ve středu 6.4.2022, v restauraci U Matějíčků
Zúčastnili se:  Petr, Jiří, Honza, Marek, host Monika a Jan Ž.

  1. Diskuze o změnách webových stránek
  2. Jan Ž. představil své aktivity ohledně hledání hrobů Vlasovců
příští setkání: 4.5.2022 (restaurace U Matějíčků)
zapsal: Jiří