153. setkání

153. setkání Spolku pro VPM a jeho příznivců se konalo ve středu 2.2.2022, v restauraci U Matějíčků
Zúčastnili se:  Petr, Jiří, Honza, host Monika

  1. Facebook – adminové by měli podle svých možností kontrolovat skupinu a nevhodné příspěvky mazat. V systému je možnost i dát přispěvateli vědět, proč byl příspěvek smazán. 
    Pokud bude přispěvatel nepouřitelný  – bude ze skupiny odstraněn.
  2. Google změnil pravidla pro „parkování mailů“  – naše maily s koncovkou @vets.cz budou přesunuty na jiné místo. Ti kterých se to týká budou informovaní samostatným mailem.
  3. Potvrzeno – VH za rok 2021 – proběhne korespondenčně 
  4. Odevzdáno účetnictví 2021 – čekáme na zpracování.
  5. Posun Spolku  – Jiří představil témata k diskuzi: úprava stránek pro lepší čtení na mobilech, interaktivní mapa VPM, změna pravidel pro vkládání souřadnic, algoritmus pro snadnější řešení JzP 
  6. Projekt Drážďany – vloženo 81 profilů z cca 800 – vzhledem k tomu, že ÚSTR a muzeum Drážďany je v poslední fázi  – Jiří volá, trochu o pomoc.
  7. Důležité info na závěr – náš příznivec a podporovatel Monika – je už Mgr. :-))))
 
příští setkání: 2.3.2022 (restaurace U Matějíčků)
zapsal: Jiří