152. setkání

152. setkání Spolku pro VPM a jeho příznivců se konalo ve středu 5.1.2022, v restauraci U Matějíčků
Zúčastnili se:  Petr, Jiří

  1. poslední novinky
  2. obecně 
 
 
příští setkání: 2.2.2022 (restaurace U Matějíčků)
zapsal: Jiří