151. setkání

151. setkání Spolku pro VPM a jeho příznivců se konalo ve středu 1.12.2021, v restauraci U Matějíčků
Zúčastnili se:  Honza, Jiří, Marek a host Monika

  1. poslední novinky
  2. vkládání
 
 
příští setkání: 5.1.2020 (restaurace U Matějíčků)
zapsal: Jiří