150. setkání

150. setkání Spolku pro VPM a jeho příznivců se konalo ve středu 3.11.2021, v restauraci U Matějíčků
Zúčastnili se:  Honza, Jiří, Ondra a hosté (Monika, Marek)

  1. poslední detaily VH
  2. informace o památníku Zámeček
 
 
příští setkání: 1.12.2021 (restaurace U Matějíčků)
zapsal: Jiří