Prof. Ing. Bohuslav Veverka, DrSc.

Bohuslav Veverka

(1945 – 2021)

Dlouholetý porevoluční vedoucí katedry mapování a kartografie (nyní geomatiky) a pozdější proděkan pro zahraniční vztahy Fakulty stavební ČVUT v Praze.

Skvělý člověk, skvělý učitel a velmi ochotný člověk. Spolku pomohl nejenom s mapováním vpm, ale i v oblasti GIS a s mapováním z pohledu geografického.

Čestný člen Spolku pro vojenská pietní místa.