141. setkání

141. „sraz“ Spolku pro VPM a jeho příznivců se konal ve středu 3.2.2021, tentokrát on-line formou přes aplikaci Google Meet
Zúčastnili se:  Jiri, Petr, František, Honza

probíraná témata: 

1) spolková trička
– zadáno do výroby
– předpokládaný termín 6. týden
– distribuce triček bude řešena následně

2) Valná hromada
– probíhá přes maily
– zvoleno představenstvo – Jiří, Petr, Vladimír (Jiří potvrzen ve funkci předsedy)
– schválen výsledek 2019
– Jiří prezentoval výsledek 2020 a plán na rok 2021 (ještě musí být odsouhlaseno členskou základnou)

3) akce „Daruj krev se Spolkem“ 
– bude pokračovat i v roce 2021
– v roce 2020 jsme darovali cca 12,5 litru krve

4) Cyklopřejezd
– letos díky covidové situaci asi neproběhne
– akce je už tradiční a měla by pokračovat i v dalších letech

5) Hvězdičky pro Černovír
– Petr informoval o průběhu akce spolku Signum Belli
– shoda, že Spolek by mohl aktivitu finančně podpořit (buď členové individuálně nebo Spolek jako celek) 
– Spolek poskytne reklamu v FB skupině a na svém webu

6) Pamětní deska Zenklova ulice
– Jiří informoval o své akci „tady postavil Kubiš kolo“

příští setkání středa 3.3.2021

zapsal: Jiří