139. setkání

139. „sraz“ Spolku pro VPM a jeho příznivců se konal ve středu 2.12.2020, tentokrát on-line formou přes aplikaci Google Meet
Zúčastnili se:  Jiri, Marek, Petr

probíraná témata: 

1) spolková trička  – vybíráme barvy a dáváme dohromady fotky

2) pokud situace dovolí proběhne příští středu mimořádné „pivní setkání“ 

3) příští setkání středa 7.1.2021

zapsal: Jiří