137. setkání

137. sraz Spolku pro VPM a jeho příznivců se konal ve středu 7.10.2020 v Praze, nově v restauraci U Českého lva za účasti Marka, Honzy a Jiřího.
Host Monika N.

probíraná témata: 

1) vkládání a jeho detaily

2) blížící se Valná hromada spolku

3) možnost prohlídky Krypty pro členy Spolku

4) příští setkání 4.11.2020 (pokud corona dovolí :-))

zapsal: Jiří