136. setkání

136. sraz Spolku pro VPM a jeho příznivců se konal ve středu 2.9.2020 v Praze, nově v restauraci U Českého lva za účasti Františka, Honzy a Jiřího.

1) Debata o přijímání nových členů

  • zájemce o vstup do Spolku by měl před tímto krokem se Spolkem nějakou dobu spolupracovat nebo být pro něj nějakým způsobem přínosem
  • tj. ne postup ve smyslu „vstoupím k Vám a začnu něco dělat“, ale  dlouhodobě spolupracuje nabízíme mu vstup a nebo jeho žádost o vstup schvalujeme
  • i nadále držíme linii – spolek je apolitický a nestranný, nechceme být spojovaní s jakoukoliv stranou nebo jiným, jiným jednostranně zaměřeným sdružením.

2) Debata o Valné hromadě

  •  letošní VH je volební
  • Jiří navrhuje malou změnu volebního systému (bude diskutováno interně na diskuzním webu Spolku)

3) příští setkání – středa 7.10.2020, restaurace U Českého lva

zapsal: Jiří