24. setkání

V sobotu 24. května proběhlo malé pracovní setkání, na tradičním místě v restauraci U Bronců v tradiční sobotní čas.
Účast : Standa, Vladimír, Martin, Diana, David

Program :
1) za předpokladu, že se budou na nadcházejícím semináři a setkání v Pardubicích aktualizovat stanovy spolku, bude nutno toto oznámit všem členům ( tímto ať s tím tedy všichni počítají )  a předseda dá do září návrh úpravy stanov ke známosti a ti co vědí, že do Pardubic nepojedou budou moci svůj hlas poslat dopředu mejlem.

2) dále se řešila spolupráce s Anletem a zavládla shoda v tom, že stávající stav se nebude nijak měnit, tedy, že vše zůstane tak jak to je právě teď, žádné novinky se nyní zavádět nebudou, neb by to bylo z obou stran uspěchané a určitě by to neprospělo spolku

3) předseda stále řeší možný sponzoring a dárcovství pro  spolek a celý projekt mapování, za tímto účelem Martin vytvoří na webu vlastní sekci „SPONZORING“, kde se budou shlukovat informace k tomuto tématu a bude zde i seznam případných dárců, stejně tak nás předseda seznámil s možností začít uvažovat např. o možných dárcovských SMS ve prospěch projektu, celé této oblasti, stejně jako i jiným finančnín věcem, se bude předseda dále bedlivě věnovat

4) odsoudili jsme postup města Prachatic při likvidaci pomníku obětem 2. světové války, stejně jako komentář, který k dané věci poslal úředník z Jihočeského kraje, celou záležitost budeme dále sledovat, požádáme o rady na Ministerstvu obrany, zpracujeme článek do nového Monumentu a příspěvek na web

5) další novinkou na webu bude záložka „3.fáze“, která bude sloužit k postupnému ladění databáze, tato sekce je však během na velmi dlouhou trať

6) Martin představil návrh zpracování „knižní“ řady našeho projektu. Je technicky možné již nyní počít produkovat některá dílka v této podobě, budeme je pochopitelně dávat do světa pouze ve formátu pdf ( tedy jestli se nepodaří sehnat sponzora, který by za reklamu v těchto knížkách zabezpečil tisk ). Jak je již velmi dlouho plánováno, mělo by se jednat vždy o jeden okres či městkou část Prahy ( celkem tedy cca 94 svazků ) + něco málo navíc ( jednotlivá větší města, rozsáhlejší hřbitovy, svazek věnovaný jednomu období, např. válce 1866, svazek věnovaný určité skupině osob, např. oběti z řad hasičů, dětské oběti, oběti náletů ) a pochopitelně stará známá k dokončení se blížící metodika mapování

7) vlastní metodika mapování byla rovněž představena, bude ještě dopracována, např. Standa dopíše kapitolu o fotografování a měla by sloužit i jako jakýsi pracovní sešit pro hledače/mapovače. V současné době se jako velmi vhodné jeví zařazení příloh, které obsahují různé normy se vztahem k válečným hrobům, např. některé smlouvy s Ruskou federací apod. by jistě našly dychtivého čtenáře v řadách úředníků některých krajských úřadů, jistě by to zlepšilo vztah některých lidí k těmto památkám !

8) předseda dostal uloženo dodat podklady, aby bylo možné dát na web i aktuální ( a držet jej pak nadále aktuální ) seznam členů spolku
9) tradičním tématem byl další vkladač, ale zde stále nic nového, takže hledáme obětavého, ochotného, asertivního člena spolku i nadále

10) stále platí, že se Pepa cestou ČsOL pokusí zajistit nám prostor na uspořádání malé prezentace/semináře v Hotelu Legie pro ČsOL a zájemce

11) a na závěr se ujednocoval vzhled našich dalších jednotlivých produktů za použití loga vybraného na Moravském setkání

12) zcela v neposlední řadě patří dík Vladimírovi za zajištění možnosti navštívit Pankráckou sekyrárnu v měsíci červnu

toť  vše, těším se příště na shledanou v červnu

 

Martin