132. setkání

132. sraz Spolku pro VPM a jeho příznivců se konal ve středu 5. února 2020 v Praze, jako obvykle v restauraci U Bronců za účasti Františka, Martina, Vladimíra J., Miroslava, Petra, Dana a Jiřího.

1) Diskuze v ke způsobu určování lokality, kde je dané vpm v případě, že jde o obec označenou tabulí se dvěma názvy. Například Horní ves – Mlejnek, kde Mlejnek je podřízená část (ale ohraničená) obce Horní Ves. V takovém případě stále používáme zápis podle nejnižšího dělitelného územního celku, tady části Mlejnek.

2) Další diskuse byla podobná, situace je tato: hřbitov je velice blízko obce „A“, ale leží v katastru obce „B“, která je od hřbitova třeba kilometr. I když to svádí hřbitov přiřadit k obci „A“, zařadíme podle katastru, tedy pod obec „B“. Je to podobná situace jako když je vpm třeba v lese za obcí.

3) V případě nejistoty jak vložit se prosím obracejte na Jirku.

4) Jirka nás informoval o postupu v „Projektu Drážďany“, kde už jsou na webu první hotová propojení (https://www.vets.cz/vpm/projekt-drazdany/).

5) Vladimír J. nás informoval o vývoji ohledně nového spolkového trička, vše postupuje kupředu.

6) Následovalo právní okénko, jehož obsah nemůžeme dát na web. Není to však nic zlého, naopak je to naše zajištění do budoucna.

příští setkání: 4. 3. 2020

zapsal: Martin