131. setkání

131. sraz Spolku pro VPM a jeho příznivců se konal ve středu 8. ledna 2019 v Praze, jako obvykle v restauraci U Bronců za účasti Marka, Františka, Honzy a Jiřího.

1) diskuze v k detailům vkládání

2) vzhledem k tomu, že Jiří dorazil pozdě – dostal za úkol napsat zápis

příští setkání: 5. 2. 2020

zapsal: Jiří