20. setkání

V pořadí již dvacáté setkání proběhlo v úterý 12. února v Praze, v restauraci U Bronců.

Účastni byli : Pepa, Martin, Diana, Zdeňka, Aleš a Standa. Ale jelikož Vladimír Dianu dobře na jednání připravil a Martin se dne předem sešel s Oldou, byl okruh na informace bohatý.

Jelikož předseda dorazil později byly vlastně dva úvody, začnu tím podstatnějším. Je opět potřeba poděkovat za propagaci projektu, tentokrát hlavně Vladimírovi za prolinkování na projekt na další weby, Vizimu za zmínku o nás u genealogů a Renému Vápeníkovi, taktéž za umístění odkazu na nás na svůj web.

Olda s Alešem si odebrali jedny z posledních projektových triček, čímž je naznačeno, že už máme na skladě jen 3 kousky. A Olda coby sympatizant vložil k předsedovi do pokladny svůj sympatizantský vklad a dar.

S Pepou se řešila nová rubrika „Tip na výlet“, kterou si vzal na starosti a už se skládá první tip, takže se můžeme těšit na Waterloo ( ovšem myšleno ono bojiště ). V rámci tohoto se dohodla drobná úprava stránky Aktuálně, aby se tahle položka poněkud zpřehlednila.

Ustanovil se termín na setkání u Petra na Moravě, kterýmž se stal víkend 19. – 20.4.
A stejně tak padl termín na březen, a to 11.3.

Objevil se zajímavý problém, jak upozorňovat úřady, že zmizelo VPM. Tedy přesněji, jak se jménem spolku optat, co se stalo. Jedná se tentokrát o VPM v Praze na Zbraslavi. Dohodli jsme, že za tímto účelem vytvoříme jakýsi formulářový dotaz, který budeme zasílat na úřad. Buď se odpověď dozvíme a budeme v obraze co se stalo. No a v případě neúspěchu u obce se potom s dotazem obrátíme na příslušný krajská úřad, případně MO, které mají válečné hroby taktéž ve své působnosti. Komunikaci povede předseda, na formě vlastního tiskopisu se ještě domluvíme.

Dalším bodem byla VPM v zahraničí, zde opět zavládla shoda, že jen minimální počty těch nejzajímavějších a pochopitelně vše co se týká českých vojáků a je v zahraničí.

A i když jsou Pardubice daleko, je nezbytné se na ně začít chystat už letos. Je potřeba ustanovit přípravný výbor pro seminář, který zabezpečí nejen místo konání, materiál, ale i tvorbu přednášek atd. Šéfem přípravného výboru se stal Standa, který osloví cca 3 naše členy aby se ( ostatně jako loni i předloni ) opět podíleli na logistice a propagaci celé akce. Smyslem je, aby drtivá většina z účastníků semináře ( členů ) měla nachystaný alespoň jeden příspěvek k přednáškám. Pochopitelně u předsedy, správce dat se očekává více ( tedy chod projektu, pokladna, výroční zpráva, … jako minule ). A stejně tak se začne chystat sborník, který by se měl stejně jako na nultém ročníku skládat z CD s texty a z offline ( doufejme, že se ještě vejdeme na DVD, ale něco by se určitě vymyslelo ). Pochopitelně se budou udělovat tradiční pamětní listy, takže s návrhy neváhejte, uzávěrka bude zase cca ke konci října.

Pokračovala diskuse zda jednotlivé kusy techniky ( např. letadla u budov apod. ) jsou či nejsou VPM a panuje stále větší shoda, že tomu tak není.

Závěrečným bodem byla tradičně forma databáze pro třetí fázi a jediné na čem jsme se shodli je, že prostě budeme muset sehnat někoho kdo je v dané oblasti odborníkem, že není v našich stávajících silách tuto strukturu nakreslit neb se stále motáme někde mezi Excelem a Accessem.

Jelikož jsme ještě zcela nepřešli v členské sekci na novou diskusní podobu, tak byli přítomní znovu upozorněni na tuto změnu a ostatní se jistě zvolna také přidají. Nicméně do budoucna nás ještě čeká jedna změna a to, že si podobnou diskusi uděláme na vlastním serveru ( tedy na www.vets.cz ), podobně jako tam máme mapy. Přeci jenom jsme s diskusními fóry stále někde v nájmu, sice zdarma, ale o to hůře. Krachnout to může kdykoliv a co pak.

A už zvolna koumejme na doděláním plánu akcí pro rok 2008. Tedy nejen setkání, ale i ostatní kulturní doplňky.

A toť vše, těším se na další a další setkání. A Vladimírovi brzké uzdravení.

MB