130. setkání

130. sraz Spolku pro VPM a jeho příznivců se konal ve středu 4. prosince 2019 v Praze, jako obvykle v restauraci U Bronců za účasti Marka, Vladimíra, Martina a Jiřího.

Úvod nám zabrala střední dlouhá debata o hrobařských aktualitách v Řeporyjích a Benešově. Náš spolek je apolitický, takže se do daných věcí nebudeme nijak výrazně míchat. V rámci osobních vztahů a díky dlouhodobým zkušenostem našich členů však můžeme v případě zájmu nějakou tu radu poskytnout. Nestrannost našeho spolku je obecně a především dlouhodobě známa.

Předseda nás informoval o identitě dárce daru pro náš spolek a projekt mapování. Nechce vejít ve známost, což ještě významněji zvyšuje náš obdiv v jeho osobu a jeho práci. Děkujeme moc.

Dalším tématem byla administrační věc (z pohledu databáze), tedy tvorba dalších skupin pro zařazování vpm, tentokrát pro lokalitu Olšanských hřbitovů. Jak známo, jde o opravdu rozsáhlý komplex hrobů, pomalu malé město a my chceme čtenářů nabídnout co nejpřesnější informaci o umístění jednotlivých památek.

Martin informoval o výpravě na území bývalého SNS, kde díky vstřícnosti Radima Chrásta získáváme vzácné informace o památkách na zajaté Rakousko-Uherské vojáky. V současné době se jedná o území Uzbekistánu.

Jirka nastínil plán na propojení naší databáze s databází Památníku Münchner Platz v Drážďanech. Jde o propojení  jmen obětí s vpm v naší databázi, kdy dojde k jisté úpravě našeho rozcestníku Jména z pomníků. Jde o tak zajímavý nápad, že je pomalu na místě zvážit něco podobného i pro další podobné památníky v jiných lokalitách. To je ale zcela závislé na času, kterého máme stále málo.

A to je pro letošek asi vše. Všem našim příznivcům i odpůrcům klidné svátky, příznivcům i bohatou nadílku a vše nejlepší do Nového roku.

příští setkání: 8. 1. 2020

zapsal: Martin