Valná hromada Spolku pro vojenská pietní místa, 2019 a 14. výroční setkání a 13. ročník semináře k problematice mapování vojenských pietních míst

Valná hromada Spolku pro vojenská pietní místa, 2019 a 14. výroční setkání a 13. ročník semináře k problematice mapování vojenských pietních míst

Seminář k problematice vojenských pietních míst a valná hromada Spolku pro vojenská pietní místa se konala 23. listopadu 2019 v kavárně Divadla U Hasičů v Praze.

Na semináři jsme měli dva vzácné čestné hosty. Navštívili a do diskuse se zapojili Mgr. Jaroslav Krídlo a válečný veterán Manuel F. van Eyck.

Seminář k problematice vojenských pietních míst

Jiří nás informoval o aktivitách spolku v roce 2019, zahájených a probíhajících projektech (viz níže v zápisu valné hromady).

Manuel F. van Eyck nás seznámil se svými aktivitami zaměřenými na pátrání po padlých a nezvěstných vojácích z druhé světové války na území ČR, ale i Evropě.

Martin měl přednášku na téma mezinárodní smlouvy k problematice válečných hrobů a vojenských pietních míst, včetně systému financování péče o válečné hroby v ČR a zahraničí.

Jiří v další přednášce vysvětloval rozdíl mezi válečným hrobem a vojenským pietním místem. Seznámil přítomné s Centrální evidencí válečných hrobů.

Martinova následující přednáška se týkala návrhů možných změn v zákoně o válečných hrobech (zákon 122/2004 Sb.).

 

Valná hromada spolku

Valné hromady se celkem účastnilo 20 členů (15 fyzicky, 5 cestou plné moc, 2 dorazili později, ale stihli se zapojit). Valná hromada byla usnášení schopná.

Předseda v rámci valné hromady oznámil proběhlé události

-podání Daňového přiznání (daně = 0)

– současný stav členské základny je 27 členů

-noví členové v roce 2019: Petr Hůda, Jiří Padevět, Pavel Šmejkal, Petr Blažek, Filip Vojtášek, Brigita Petrášová (nový vkladač)

-aktualizace manuálu – jak provádět vklady dat

-nový manuál pro vkladače- spojování jednotlivých vpm

-doplnění administrativních věcí ve spolkovém rejstříku

-dořešení výhrůžek vůči našemu spolku a našim aktivitám cestou našeho právního odborníka

 

V rámci naší práce v současné době probíhají dva větší projekty založené na výměně dat o válečných hrobech a vojenských pietních místech:

1) s Odborem vojensko-memoriální činnosti v ČR (velvyslanectví RF)

 

2)Památník Münchner Platz (Drážďany)

 

Předseda nás také seznámil s ekonomickou situací spolku.

Bylo schváleno hospodaření spolku za rok 2018 (financí uzávěrka, daně), 2019.

Byl schválen plán na rok 2020.

Byl schválen plán aktivit na rok 2020.

 

V samém závěru proběhla členská schůze jednoty ČsOL Český Brod.

 

Součástí volné diskuse byla ukázka nové knihy (ne) Zapomenutí legionářští „bráškové“ Velkobílovicko od Františka Trávníčka.