14. setkání

Čtrnácté setkání bylo vlastně prvním, kdy jsme se sešli už jako právoplatný ( a ministerstvem zaregistrovaný ) spolek.

Několikaměsíční úsilí, hlavně přípravného výboru, bylo završeno tím o čem jsme se na počátku ani neodvažovali moc snít. Myslím, že náš vlastní spolek nám alespoň částečně vynahradí neúspěch na poli obnovení jednoty Československé obce legionářské v Českém Brodě o což máme zájem my, ale vedení ČsOL ne. Je nutno zdůraznit, že vedením je zde myšleno vedení před sněmem ČsOL v červnu 2007. A ačkoliv se toto vedení obměnilo, nemáme dostatek vůle pro to, se stále někde o něco doprošovat, zvláště pak o něco, co nám má být umožněno stanovami ČsOL, tedy založení jednoty, pakliže si to členové přejí. Jednota ČsOL v Českém Brodě je tedy z toho pohledu, alespoň pro letošní rok, už jen tak na čtvrté až páté koleji, práce i tak máme dost.

Vlastní setkání se konalo v Praze v restauraci Plzeňka v Truhlářské ulici a jelikož to bylo v sobotu, tak zase od 13. hodin.

Účast nebyla marná : Standa, Martin, Vladimír a Ivo. Holt začala sezóna dovolených. Nebo sezóna odjezdů na mise ? Tímto zdravíme Pepu na Balkán.

Na úvod proběhlo několik málo administrativních spolkových ( byrokratických ) aktivit. Odevzdání přihlášek do spolku a sestavení výkonného výboru spolku pro proběhnutých volbách. S volbami je třeba vyjádřit spokojenost. Naše historicky první volby proběhly kombinovanou metodou ( tedy osobní volba  a hlasování na internetu ), volit mohli členové projektu, potenciální základ spolku. Tedy celkem 20 osob. Volilo jich 13, práva volit se vzdalo 3 a nevolili tedy 4 účastníci projektu. Popravdě, lepší účast než se čekalo.

Historicky první předsedou Spolku pro vojenská pietní místa, o.s. se stal Stanislav Kain a k ruce má výkonný výbor, kde jsou : Vladimír Štrupl, Martin Brynych, Ing. Radek Říha a Petr Tichý. Volby dopadly dokonce natolik  dobře, že se u nás nedá mluvit o nějakém pragocentrismu neboť Pražáci jsou ve výboru dva, Středočech jeden a Moravané také dva. Tedy celkem ideální skladba.

Ke spolku patří i byrokracie, kterouž si na bedra naložil předseda. Ale jedna věc se týká všech. Tím je logo našeho spolku. Logo nebude jen samoúčelný obrázek, ale bude i součástí našich tiskovin a hlavně razítka. Razítka budeme mít dvě. Malé jako úřední na nezbytné tiskoviny a velké jako reprezentativní, právě s logem spolku.

A dále už probíhal vlastní program setkání.

1)    Tradiční vyhodnocení provozu. S návštěvností můžeme být celkem spokojeni, trochu poklesl počet originálních IP adres odkud jsou návštěvy, ale počet jednotlivých návštěv je naopak vyšší než v minulém období a lze tedy očekávat i v tom měsíci návštěvu nad 40000 čtenářů.

2)    Jelikož nelze na 100% zajistit, že na setkání v Pardubicích, které se mimo jiné už začíná zvolna chystat, bude k dispozici na sborníku i zcela aktuální offline verze projektu ( z důvodu Martinova výletu ) byla letos nachystána pololetní varianta offline a dá se očekávat, že až bude jasné jestli bude či nebude další i v prosinci, nachystá se pak ještě co nejaktuálnější ke konci roku ( např., nebude to k 1.12. ale třeba k 15.11. ). Nová offline verze je sice v základu stejná jako minulá, ale přeci jen má několik změn. A to hlavně v sekci TEXTY, ze kterých se stal malý podweb, kde lze najít jak Galerii hrdinů, ale i Medailony mrtvých ( zde se už počítá se značným množstvím jmen a proto je sekce dělená po jednotlivých písmenech abecedy ). Dále jsou zde informace o projektu, spolku, shapefile a pochopitelně něco málo z historie. Další novinkou je funkční záložka AKTUÁLNĚ, kde je sice jen jedna položka ( UKÁZKY ), ale ta právě má sloužit lepší propagaci našeho projektu i spolku. Jsou zde jednotlivé varianty jak by mohla vypadat třetí fáze projektu. Tedy např. je zde vojenský hřbitov, který je v online zastoupen jen celkovým pohledem a jednou fotografií typového náhrobku a dále jen texty, zde jsou všechny jednotlivé náhrobky na samostatných fotografiích. Dále je zde pomník s mnoha deskami, kdy online máme jen jedno foto a zde jich je několik. Atd., atd. Dvd s offline tedy opět slouží k diskusi jak dál s přípravou třetí fáze ( a opět je zde prosba o kontrolu funkčnosti ). Dvd je k dispozici jen pro účastníky projektu, případně členy spolku, někdo už ho má, někomu bylo zasláno. Kdo má ještě zájem napište si o něj prosím jen přes členskou sekci ( diskuse ) s tím jestli ho chcete poslat nebo pojedete na červencový sraz v Praze. Pochopitelně může např. Standa nachystat dvd i na další akce ( třeba Moravský sraz, ….. ).

3)    Zhruba po roce se prakticky bez větší změny na stůl dostat dnes už historický požadavek ( prvně to navrhoval už kdysi Pepa ) na změnu úvodní strany. Tentokrát je to od Iva, doplněno o požadavek na úpravu stránky aktuálně. Aktuálně už nyní doznala malé změny, odkaz na partnerské akce je od dneška jako samostatná stránka, tím se úvodní stránka zpřehlední. Co se úvodní stránky týká, tak je jasné, že ta „jakoby pohlednice“ byla jen dočasné řešení, které ale trvá už přes rok, a bude se muset změnit. Shoda nakonec zavládla na tom, že bude nahrazena logem spolku. Prostě z úvodní strany musí být jasné kdo jsme a co děláme.

4)    K tomu se váže i opětovná snaha o propagaci naší činnosti. Dohodlo se, že každý kdo používá nějaké vlastní letáčky apod., zašle jeden ukázkový vzorek ( v elektronické podobě ) Standovi, který si založí jejich sbírku. Dále budeme postupem času rozdávat těm co nám pomohli či pomáhají pamětní  či děkovné listy. A v neposlední řadě se opět pokusíme oslovit některé organizace či instituce se žádostí o spolupráci s tím, že nyní už nejsme „jen“parta nadšenců, ale organizovaný spolek, takže už nás nemusejí tak okázale ignorovat. Za tímto účelem nás tiskový mluvčí Vladimír nachystá přehled koho vlastně chceme oslovit ( protože někde už to opravdu nemá smysl )a postupně se tak stane.

5)    pro vlastní mapování VPM vlastně žádné výrazné změny. Jen opět bylo zdůrazněno jak moc nám chybí „Metodika pro mapování VPM“ na které se stále pracuje ( a stále dost pomalu ).
a.    První věcí je, že nově nebudeme zaměřovat na hřbitovech jednotlivé hroby. Vzhledem k přesnosti našich měření stejně není moc reálné, že by podle souřadnice někdo hrob zpětně našel ( rozdíl je stále cca +/- 5 metrů a to je na hřbitově moc ). Zaměřování ale jinak zůstává velmi žádoucím, a to i na hřbitovech, ale jen u pomníků a památníků, apod., jednotlivé hroby tedy nově už ne. Pochopitelně co už kdo má naměřené, tak to použijeme.
b.    Další žádostí je, aby se k umístění VPM dopsalo u obce i případné podřízení obce dle databáze UIR-ADR (http://forms.mpsv.cz/uir/prohlizec/prohlizec.html ). Kdy je žádoucí např. do závorky za lokalitu napsat i to podřízení obce. Jestli žádné není, tak netřeba nic psát. Je tím myšleno např. toto : Pro obec Štolmíř, okres Kolín, kdy tato obec spad pod Český Brod se uvede Umístění : Štolmíř, náves ( spadá pod Český Brod ). Tato informace je jen pro offline a obsah závorky nebude pro online použit. Je to jen z důvodu usnadnění práce správce dat a ten všem za vstřícnost děkuje.
c.    A vzhledem k faktu, že se v textu objevuje celkem značné množství linků na externí weby je žádoucí spíše z těchto jiných webů nachystat stručný výtah  poznámku. Není-li to možné ( např. z důvodů autorských práv ) je link pochopitelně i dále možný, ale pak je třeba aby daný přispěvatel tu a tam provedl kontrolu u takových příspěvků, je-li odkaz ještě aktuální a případně provést opravu. Důvod je prostý, klesají ceny domén a každý má možnost si pořídit ještě krásnější adresu svého webu a informace se často stěhují, tím  ale vzniká odkaz nikam, což není přinejmenším příjemné pro čtenáře.

6)    Při plánování na další čas jsme zatím naplánovali jen setkání v červenci v Praze. Zahajuje se zvolna plánování na setkání a seminář v Pardubicích v prosinci, jistě se všichni těší na Moravu v srpnu. Ohledně prací je třeba poněkud přidat při tvorbě „Metodiky mapování VPM“, tvorbě našeho loga a případného společného letáčku ( brožury ), která by se při společném tisku pořídila levněji.

7)    Na závěr jsme ponechali asi nejdůležitější věc pro spolek, ale ne tak důležitou pro vlastní činnost. Vše je pouze ve fázi diskuse a finální varianta padne stejně asi až v Pardubicích, nicméně výsledkem této diskuse budou jakási vnitřní finanční pravidla. Návrhem tedy je, že budou jakési dvě „pokladničky“, Česká a Moravská ( u Standy a Petra ), stanovíme si pravidla co se bude za společné peníze pořizovat a co proplácet ( zatím shoda panuje v platbách za web, doménu a věci s tím související, dále poštovné a jakýsi příplatek na cestování na setkání ). Příplatkem na cestování je myšleno snížení nákladů na cestu Moravanů do Prahy a obráceně ( což se zas tak často neděje ).
a.    ohledně zdrojů příjmů je shoda v tom, že hlavní zdrojem bude členský příspěvek, ten však bude DOBROVOLNÝ !!!, určitým návrhem je např. při každém setkání něco málo vybrat
b.    předseda provede na každý rok kalkulaci výdajů ( tedy finanční plán co se bude platit, tedy včetně např. pořízení triček apod. ), s tím, že bude mít i přehled o výší příspěvků od členů a jejich  výši. Na základě toho zpětně budou členové moci získávat věci od spolku za různou cenou. Příklad : rozhodneme se si pořídit další společné triko, cena 1 trika bude 150 Kč, člen který platí nějaký příspěvek bude mít triko třeba za 80 Kč a ten, který neplatí ( ale to pochopitelně opravdu nemusí ) ho bude mít za těch 150 Kč. Jelikož nejsme zisková organizace, tak samozřejmě nula od nuly pojde. Svým způsobem si členové tím příspěvkem vlastně budou některé věci či akce jen předplácet, ale usnadní to jejich pořizování, když už budeme mít nějaké peníze na začátku, než stále na něco vybírat ( vždyť i hlasování nám zabere občas pár měsíců ). Za nezbytné ovšem považuji napsat, že výše příspěvků nebude mít na nic vliv, příspěvek je dobrovolný. Samos o sobě by bylo nesmyslem po někom chtít peníze, když už se stejně očekává hlavně práce, že ?

A to je vše, první spolkové setkání bylo jak vidno hlavně o naší organizaci, ale i na historii a diskusi došlo, ale to sem vždycky zapomenu dopsat.

Martin