13.setkání

Třinácté setkání vůbec nebylo nešťastné, ba právě naopak.

Tradičně se konalo v Praze v restauraci Plzeňka v Truhlářské ulici. Pravda, zahájeno mělo být v 1700, ale začalo se okolo 16té hodiny.

Účast nebyla marná : Standa, Martin, Vladimír, Diana, Ivo a Petr. A jako host, paní Alena Osmanová, pomocník projektu Жди меня.

Na úvod si pravda Martin nachystal menší asi ne moc milé překvapení, a to, že se chystá na nějaký část opustit začouzené Čechy, ale zase na druhou stranu je stálé reálné, aby spravoval data, takže se svým způsobem nic nemění. Je ale možné, že poklesne rychlost a množství vkládaných dat na internet. Rychlost byla dosud přiměřená a množství celkem značné, tedy pokles možná bude patrný. To by ale nemuselo až tolik bolet, prostě si několik měsíců budou přispěvatelé data šperkovat doma a pak se systém zase příjemně zahltí. Každopádně se za uvedenou ( doufejme mírnou ) obtíž Martin omlouvá, ale už je holt takový.

A hned po tomto doufám jen fakt malém šoku je třeba znovu poděkovat Vladimírovi a Dianě za jejich práci na propagaci projektu přípravou výstavky v divadle u Hasičů.

V dalším bodě se tedy řešila problematika provozu webu v tomto pomalejším režimu. Tento bod by se stejně dříve či později objevil na pořadu dne, protože kvalita přípravy dat je různá a kontrola naprosto nezbytná. Z toho důvodu vznikla sekce VKLÁDÁNÍ DAT. Zde je možnost volby, buď data plně nachystat, tak jak to dělá většina členů a část přispěvatelů, nebo data přeposlat přes některého z garantů, kteří zařídí náležitou přípravu dat ( tedy upřesnění lokace, případně souřadnici a přepis textu ). Jako první dobrovolníci se opravdu dobrovolně přihlásili pro tuto nevděčnou pozici Vladimír a Ivo. Vladimír si to již nedávno nanečisto vyzkoušel a jistě může potvrdit, že to není moc vděčný úkol. Ale je to asi jediný způsob jak činnost urychlit.

Následně Martin představil tradiční tabulku s návštěvou za uplynulé období, která vypadá velmi dobře. Měřeno dle statistik Estránek to bylo skoro každý den okolo 1500 návštěv ( což pochopitelně neznamená 1500 čtenářů ), ale je to příjemné.

Jelikož celkem stagnuje sekce seznamy osob ( a to ne pro nedostatek dat ale času, podkladů máme dost ), padlo rozhodnutí vytvořit ukázkový seznam z jiného soudku, aby bylo zřejmé kam naše činnost v tomto směru bude směřovat. Do historické rubriky přidáme seznam příslušníků Pohraniční stráže, kteří zahynuli při výkonu služby a ten postupně budeme doplňovat o naše dohledané příslušníky PS. Ze seznamu budou linky na jednotlivá VPM. To, že byl vybrán právě tento seznam není příklon k žádné ideologii. Stejně tak se dříve či později zpracuje seznam obětí totalitního režimu, jejichž VPM také hledáme a uveřejňujeme.

A nemalou část večera jsme věnovali seznámení se s projektem Жди меня, který nám představila paní Alena Osmanová, která je pomocníkem tohoto projektu v ČR. Je to služba vzájemného vyhledávání lidí na celém světě. Hledají se živí i mrtví a jejich hroby. Také je tam hodně příběhů československých legionářů, kteří zůstali po válce v Rusku a nyní jejich potomci hledají své příbuzné v Čechách. Rádi bychom tomuto projektu nějakým způsobem pomohli, protože nikdy není pozdě vyjádřit vděk sovětským vojákům za osvobození ČSR v roce 1945 a pomoci znovu najít kontakty mezi vojáky, kteří kdysi byli u nás a mají celou řadu vzpomínek na ten pobyt. Pochopitelně nebude se jednat jen o rok 1945, ale i o podstatně méně pozitivně hodnocený rok 1968, viz. již zařazený příběh Natálie. V rámci této spolupráce, tedy bude v Badatelně zřízena vlastní rubrika jen pro pomoc tomuto projektu. Doufejme, že budeme moci pomoci.

Další věcí jenž byla pozitivně hodnocená, je fakt, že již většina členů odvolila do výkonného výboru spolku a jeho složení je tedy víceméně jasné a jisté, takže gratulujeme Stando. A stanovy jsou již na cestě k registraci na Ministerstvo vnitra.

Znovu bych si dovolil upozornit na fakt, že se prudce přiblížilo poslední naplánované setkání a v červnu padne rozhodnutí, kdy se budou konat další setkání. Ale díky Petrovi je jeden termín již dnes znám. O víkendu 4. –5.srpna se jede na Moravu. Bližší informace dodá Petr v členské sekci.

No a snad jako bonus, když už Martin neposedí, tak k červnu připraví offline verzi projektu, která bude uložená u Iva, Vladimíra a Standy. Ti zajistí její další redistribuci. Tato verze už může lépe sloužit i k naší prezentaci, kteréžto změny si každý všimne.

Martin