127. setkání

127. sraz Spolku pro VPM a jeho příznivců se konal ve středu 7. srpna 2019 v Praze, jako obvykle v restauraci U Bronců za účasti Martina, Petra H., Františka M., Vladimíra J. a Jiřího

1) Martin informoval o možném navázání spolupráce, bude řešit výbor spolku.

2) Diskutovali jsme úpravu některých vpm, vložených jako velké celky, kdy bude třeba je rozebrat na menší a přehlednější části.

3) Proběhla diskuse o zařazování vpm v Praze, z hlediska správního členění Prahy.

Další setkání 4.9.2019, ve stejnou dobu a na stejném místě.

Zapsal: Martin