126. setkání

126. setkání

126. sraz Spolku pro VPM a jeho příznivců se konal ve středu 15. května 2019 v Praze, jako obvykle v restauraci U Bronců za účasti Marka, Petra H., Františka M., Honzy a Jiřího

1) Marek informoval o akcích spojených s osvobozením republiky

2) 14. června pokračujeme v akci Daruj krev se spolkem pro VPM

3) Proběhla debata o úpravě webových stránek pro mobilní telefony a tablety

Další setkání 5.6.2019, ve stejnou dobu a na stejném místě.

Zapsal: Jiří